Frauderisicobeheersing

De interne beheersingsmaatregelen dienen passend te zijn binnen de organisatie, om op basis van de frauderisico-inschatting, geïdentificeerde frauderisico’s te voorkomen en tijdig te detecteren. De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en tijdig detecteren van fraude berust bij het toezichthoudend orgaan en het bestuur van de organisatie. Het is van belang dat het bestuur, onder het toezichthoudend orgaan, sterk de nadruk legt op het voorkomen van fraude, waardoor de gelegenheden tot het plegen van fraude kunnen afnemen, en ook op het ontmoedigen daarvan, waardoor personen ervan kunnen worden weerhouden om fraude te plegen wegens de waarschijnlijkheid dat die fraude wordt gedetecteerd en bestraft.

Previous Story

Frauderesponsplan

Next Story

Frauderisico-inschatting

Latest from Definities en Uitleg

Vertrouwenspersoon

Een persoon binnen een organisatie, aan wie men vertrouwelijke zaken, zoals misstanden en integriteitsschendingen kwijt kan.

Tone at the top

Het gedrag en de houding van het topmanagement, waaronder het bestuur en het toezichthoudend or gaan

Toezichthoudend orgaan

Het toezichthoudend orgaan van een organisatie, zoals de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht.