Frauderesponsplan

Het Frauderesponsplan betreft een soort spoorboekje hoe het bestuur en het toezichthoudend orgaan kan handelen bij vermoeden van fraude. Een frauderesponsplan stelt een organisatie in staat om bij fraudes die zich voordoen adequaat en voortvarend te handelen om schade voor de organisatie, in welke vorm dan ook, zoveel mogelijk te beperken.

Previous Story

Fraudemeldpunt

Next Story

Frauderisicobeheersing

Latest from Definities en Uitleg

Vertrouwenspersoon

Een persoon binnen een organisatie, aan wie men vertrouwelijke zaken, zoals misstanden en integriteitsschendingen kwijt kan.

Tone at the top

Het gedrag en de houding van het topmanagement, waaronder het bestuur en het toezichthoudend or gaan

Toezichthoudend orgaan

Het toezichthoudend orgaan van een organisatie, zoals de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht.