Externe accountant

Een Externe accountant is een natuurlijke persoon die werkzaam is bij of verbonden is aan een accountantsorganisatie, en die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een (wettelijke) jaarrekening controle. In de context van deze aanbevelingen kan ook bedoeld worden de accountant die een niet-wettelijke jaarrekeningcontrole uitvoert of een samenstellingsverklaring bij een jaarrekening afgeeft.

Previous Story

Ethisch handelen

Next Story

Forensisch accountant

Latest from Definities en Uitleg

Vertrouwenspersoon

Een persoon binnen een organisatie, aan wie men vertrouwelijke zaken, zoals misstanden en integriteitsschendingen kwijt kan.

Tone at the top

Het gedrag en de houding van het topmanagement, waaronder het bestuur en het toezichthoudend or gaan

Toezichthoudend orgaan

Het toezichthoudend orgaan van een organisatie, zoals de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht.