/

MVO

VAN LEEUWEN LAW FIRM heeft besloten om maatschappelijke verantwoordelijkheid en het nastreven van SDG's tot een van haar prioriteiten te maken. VAN LEEUWEN LAW FIRM adviseert haar cliënten niet alleen over MVO en SDG, maar heeft ook besloten zich aan deze eisen

More
/

Transparante kosten en honoraria

VAN LEEUWEN LAW FIRM zal haar werkzaamheden, administratiekosten en voorgeschoten kosten periodiek (in principe naarmate de werkzaamheden in een dossier vorderen) aanrekenen aan de cliënt d.m.v. voorschotnota’s en een staat van erelonen en kosten. Het verschuldigde bedrag van de staat van ereloon

More