Fraudeonderzoeken

Overzicht

Wanneer er zich effectief een fraudegeval heeft voorgedaan binnen uw (corporate) organisatie, dient u onmiddellijk op de hoogte te zijn van de feiten: hoe werd het fraudegeval mogelijk gemaakt? Hoe ver reikt de fraude binnen de organisatie, wie is betrokken en wat is de geraamde financiële impact Als er zich een probleem voordoet, heeft u nood aan een tijdige verklaring en een geloofwaardige oplossing. U heeft nood aan onderzoek, communicatie en specifieke maatregelen. Daarnaast dient u ook rekening te houden met complexe, technische en wijzigende (sociale, fiscale, strafrechtelijke…) regelgevingen. Dit zijn taken waarbij VAN LEEUWEN LAW FIRM « FORENSIC AUDIT SERVICES » u kan ondersteunen. Ondanks het feit dat elk forensisch onderzoek uniek is, past het kantoor een vaste methodologie toe bij de organisatie, uitvoering en rapportering van de geanalyseerde gevallen. De dienstverlening spitst zich hierbij toe op onderzoeken (opzoeken en nazicht van gegevens en interviews), achtergrondcontroles (background search) en de opsporing van bedrijfsgoederen (asset tracing).

Gerelateerde expertises

Corruptie Onderzoeken

Belangenvermenging, omkoping en afpersing zijn de meest voorkomende vormen binnen corruptie. Het is een vorm van fraude die sterk weegt op het vertrouwen in casu de positie die de betreffende medewerker kreeg van de (corporate) organisatie. Het oplossen van dit type fraudegevallen vereist specifieke analysetechnieken.…

Lees Verder

Misbruik en diefstal van bedrijfsgoederen

Diefstal en misbruik van vertrouwen zijn vaak voorkomende vormen van fraude waarbij eigendommen van bedrijven onrechtmatig gebruikt of ontvreemd worden voor persoonlijk gewin van een medewerker of een kaderlid. Of het nu gaat over cash, interne onkostenvergoedingen, voorraad of materiaal, VAN LEEUWEN LAW FIRM «…

Lees Verder

Vervalsing van financiële rapporten

Fraude in de financiële rapportering is niet de meest voorkomende, maar leidt tot de grootste verliezen voor uw (corporate) organisatie. Er zijn heel wat vervalsingsmogelijkheden binnen deze financiële rapportering, met name een over- of onderschatting van de boekhoudkundige posten. VAN LEEUWEN LAW FIRM « FORENSIC…

Lees Verder

Forensische technologie

Om fraudeonderzoeken tot in detail uit te zoeken, beschikt VAN LEEUWEN LAW FIRM « FORENSIC AUDIT SERVICES » over verschillende IT-mogelijkheden om data te kopiëren en te analyseren. Het kopiëren gebeurt op een forensisch verantwoorde manier zodat het bewijsmateriaal eventueel in de rechtbank kan gebruikt…

Lees Verder

Due diligence Audit

Als u een nieuwe zakenrelatie met een partner wil opstarten, is het soms beter om op voorhand te informeren over de financiële toestand, de achtergrond of de reputatie van deze toekomstige partner. Waar nodig zal VAN LEEUWEN LAW FIRM « FORENSIC AUDIT SERVICES » deze…

Lees Verder

OSINT – Open Source INTelligence

In het kader van fraude is het niet ongebruikelijk dat bedrijfsgoederen zoek zijn omdat fraudeurs deze ontoegankelijk proberen te maken. VAN LEEUWEN LAW FIRM « FORENSIC AUDIT SERVICES » tracht met behulp van haar netwerk deze goederen op te sporen in binnen- en buitenland.…

Lees Verder

Corruptie Onderzoeken

/

Belangenvermenging, omkoping en afpersing zijn de meest voorkomende vormen binnen corruptie. Het is een vorm van fraude die sterk weegt op het vertrouwen in casu de positie die de betreffende medewerker kreeg van de (corporate) organisatie. Het oplossen van dit type fraudegevallen vereist specifieke analysetechnieken. Bovendien formuleert VAN LEEUWEN LAW FIRM « FORENSIC AUDIT SERVICES » aanbevelingen om dergelijke vorm…

Lees Verder

Misbruik en diefstal van bedrijfsgoederen

/

Diefstal en misbruik van vertrouwen zijn vaak voorkomende vormen van fraude waarbij eigendommen van bedrijven onrechtmatig gebruikt of ontvreemd worden voor persoonlijk gewin van een medewerker of een kaderlid. Of het nu gaat over cash, interne onkostenvergoedingen, voorraad of materiaal, VAN LEEUWEN LAW FIRM « FORENSIC AUDIT SERVICES » beschikt over een ruime ervaring in het identificeren van dit type…

Lees Verder

Vervalsing van financiële rapporten

/

Fraude in de financiële rapportering is niet de meest voorkomende, maar leidt tot de grootste verliezen voor uw (corporate) organisatie. Er zijn heel wat vervalsingsmogelijkheden binnen deze financiële rapportering, met name een over- of onderschatting van de boekhoudkundige posten. VAN LEEUWEN LAW FIRM « FORENSIC AUDIT SERVICES » beschikt over een ruime ervaring in het identificeren van dit type fraude…

Lees Verder

Forensische technologie

/

Om fraudeonderzoeken tot in detail uit te zoeken, beschikt VAN LEEUWEN LAW FIRM « FORENSIC AUDIT SERVICES » over verschillende IT-mogelijkheden om data te kopiëren en te analyseren. Het kopiëren gebeurt op een forensisch verantwoorde manier zodat het bewijsmateriaal eventueel in de rechtbank kan gebruikt worden. In sommige gevallen kan eerder gedeletete data zelfs gerecupereerd worden. Wat de analyse van…

Lees Verder

Due diligence Audit

/

Als u een nieuwe zakenrelatie met een partner wil opstarten, is het soms beter om op voorhand te informeren over de financiële toestand, de achtergrond of de reputatie van deze toekomstige partner. Waar nodig zal VAN LEEUWEN LAW FIRM « FORENSIC AUDIT SERVICES » deze controles voor u uitvoeren.…

Lees Verder
Previous Story

Fraudedetectie

Next Story

Serious Fraud Desk

Latest from Forensic Auditing | Overzicht

Fraudedetectie

Preventieve maatregelen kunnen een groot stuk ondervangen maar niet altijd alles tijdig opvangen. Vandaar is er…

Fraudepreventie

Te vaak wordt vastgesteld dat bedrijfsleiders zich hoofdzakelijk richten op financieel-economische criminaliteit (FEC) wanneer deze zich…