Hoger beroep

In hoger beroep toetst een andere (hogere) rechter de zaak. Deze rechter kan de eerder veroordeelde veroordelen of vrijspreken, of hem op een rechtsvraag ontslaan van rechtsvervolging. Iemand die veroordeeld is, kan maar één keer in hoger beroep gaan. Daarna blijft de mogelijkheid over om cassatieberoep in te stellen bij de Hoge Raad, als de wet dat toelaat. Ook het Openbaar Ministerie kan tegen de uitspraak van de rechtbank in cassatie gaan. In dat geval wordt de verdachte daarvan in kennis gesteld en opnieuw gedagvaard.

Previous Story

Hoger beroep of onherroepelijk vonnis

Next Story

Slachtoffers en getuigen

Latest from Strafrecht | Overzicht