Hoger beroep of onherroepelijk vonnis

Iemand die is veroordeeld en het vonnis van de rechtbank wil aanvechten, kan in hoger beroep gaan als de wet dat toelaat. Als hoger beroep mogelijk is, moet de veroordeelde (of zijn advocaat) binnen veertien (14) dagen beroep instellen bij de griffier van de rechtbank. De beroepsprocedure is kosteloos. De regering heeft plannen om ervoor te zorgen dat iemand die is veroordeeld voor een ernstig geweldsmisdrijf of een zedendelict, niet wordt vrijgelaten zolang er nog een beroepsprocedure loopt.

Previous Story

Zwaarwegend belang bij de verwijdering van de BKR-registratie

Next Story

Hoger beroep

Latest from Strafrecht | Overzicht