Afdoening van zaken door het Openbaar Ministerie (OM): Sancties van het OM

In Nederland heeft het OM de bevoegdheid om straffen op te leggen voor een aantal veelvoorkomende strafbare feiten. Het OM mag geen vrijheidsstraffen opleggen. Ook gemeenten en buitengewone opsporingsambtenaren zijn bevoegd om dergelijke straffen op te leggen. Zij kunnen een bestuurlijke boete uitdelen voor asociaal gedrag, bijvoorbeeld een boete voor geluidsoverlast. Ook kunnen zij een ‘politiestraf’ uitdelen voor zogenaamde ‘P-overtredingen’, dat zijn overtredingen zoals te hard rijden die vroeger met een bekeuring ter plaatse werden bestraft.

Het Openbaar Ministerie kan verschillende straffen opleggen. Voorbeelden zijn:

  • een boete;
  • een alternatieve straf (van maximaal 180 uur);
  • een rijverbod (van maximaal 6 maanden);
  • betaling van een schadevergoeding aan het slachtoffer;
  • een anti-sociaal gedrags- of interventiebevel (zoals een voetbalverbod of verplichte deelname aan een afkickprogramma).
Previous Story

Getuigen van strafbare feiten

Next Story

Legal Support Hub

Latest from Strafrecht | Overzicht

Hoger beroep

In hoger beroep toetst een andere (hogere) rechter de zaak. Deze rechter kan de eerder veroordeelde…