Getuigen van strafbare feiten

In sommige gevallen zal de politie iemand die getuige is geweest van een strafbaar feit vragen een verklaring af te leggen. U kunt zich als getuige melden en zoveel mogelijk details geven. Vraag de politieagent naar zijn naam, zodat u hem kunt bellen als u zich plotseling iets herinnert dat u in uw verklaring bent vergeten. Tijdens de procedure kan de rechtbank ook getuigen willen horen. Getuigen die zijn gedagvaard, zijn verplicht te verschijnen en de waarheid te vertellen; als zij dit niet doen, is dat een strafbaar feit. Getuigen die menen gevaar te lopen, kunnen vragen om niet te hoeven verschijnen.

Previous Story

De rechten van slachtoffers in het strafproces

Next Story

Afdoening van zaken door het Openbaar Ministerie (OM): Sancties van het OM

Latest from Strafrecht | Overzicht

Hoger beroep

In hoger beroep toetst een andere (hogere) rechter de zaak. Deze rechter kan de eerder veroordeelde…