Vastgoedgeschillen

Vastgoedgeschillen verwijzen naar conflicten of geschillen die ontstaan in verband met onroerend goed, zoals eigendommen, transacties of zakelijke relaties. Deze geschillen kunnen verschillende aspecten van vastgoed omvatten, zoals eigendomsrechten, contractuele verplichtingen, huurrecht, bouwproblemen en meer.…

Lees verder

Real estate finance

Real estate finance is een gebied binnen de financiële wereld dat zich richt op de financiering van vastgoedtransacties en -projecten. Het omvat verschillende aspecten en instrumenten die worden gebruikt om kapitaal te verkrijgen voor de aankoop, ontwikkeling en exploitatie van onroerend goed.…

Lees verder

Bejaardentehuizen

Senior Living verwijst naar de specifieke woon- en zorgbehoeften van oudere volwassenen. Het omvat een breed scala aan accommodaties en diensten die zijn ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van senioren op het gebied van huisvesting, zorg, welzijn en gemeenschap.…

Lees verder

PropTech

PropTech, ook wel bekend als Property Technology, verwijst naar de toepassing van technologie in de vastgoedsector. Het omvat innovatieve oplossingen en digitale platforms die worden gebruikt om de manier waarop vastgoed wordt gekocht, verkocht, beheerd en gebruikt te verbeteren. PropTech heeft als…

Lees verder

Bouw

De sector voor Construction & Engineering omvat bedrijven en professionals die betrokken zijn bij de planning, ontwerp, constructie en onderhoud van gebouwen, infrastructuur en andere bouwprojecten. Deze sector omvat verschillende disciplines, zoals architectuur, civiele techniek, bouwmanagement en projectontwikkeling.…

Lees verder

Vastgoedontwikkeling

Vastgoedontwikkeling verwijst naar het proces van het verwerven, verbeteren en bouwen van vastgoed voor verschillende doeleinden, zoals residentieel, commercieel, industrieel of gemengd gebruik. Het omvat een scala aan activiteiten, waaronder grondaankoop, zonering en planning, ontwerp en constructie, financiering, marketing, verkoop of verhuur.…

Lees verder

Gestructureerd vastgoed

Gestructureerd vastgoed verwijst naar een type vastgoedinvestering of financiering dat gebruikmaakt van complexe en geavanceerde financiële structuren. Het omvat doorgaans het gebruik van verschillende juridische en financiële mechanismen om investeringsrendementen te optimaliseren, risico's te beheren en liquiditeit te vergroten.…

Lees verder