Vastgoedgeschillen verwijzen naar conflicten of geschillen die ontstaan in verband met onroerend goed, zoals eigendommen, transacties of zakelijke relaties. Deze geschillen kunnen verschillende aspecten van vastgoed omvatten, zoals eigendomsrechten, contractuele verplichtingen, huurrecht, bouwproblemen en meer. Hier zijn enkele veelvoorkomende soorten vastgoedgeschillen:

  1. Eigendomsgeschillen: Geschillen kunnen ontstaan over eigendomsrechten, zoals betwistingen over eigendomsgrenzen, erfdienstbaarheden, beperkingen op het gebruik van het eigendom en geschillen over eigendomstitels.

  2. Huurgeschillen: Conflicten tussen verhuurders en huurders kunnen voortkomen uit geschillen over huurverhogingen, huurbetalingen, herstelwerkzaamheden, uitzettingen en naleving van huurovereenkomsten.

  3. Bouwgeschillen: Geschillen tussen bouwers, aannemers en opdrachtgevers kunnen voortkomen uit problemen zoals bouwkwaliteit, vertragingen, kostenoverschrijdingen, contractbreuk en naleving van bouwvoorschriften.

  4. Vastgoedtransactiegeschillen: Conflicten kunnen ontstaan tijdens het proces van vastgoedtransacties, zoals geschillen over contractuele voorwaarden, gebreken aan openbaarmaking, vermeende fraude, niet-uitvoering van de transactie en geschillen over financiering.

  5. Burenrechtgeschillen: Conflicten tussen aangrenzende eigenaren kunnen ontstaan door inbreuk op eigendomsgrenzen, ongewenst gebruik van aangrenzende eigendommen, inbreuk op erfdienstbaarheden en overlast.

  6. Geschillen over vastgoedbeheer: Conflicten kunnen ontstaan tussen eigenaren, verenigingen van eigenaren en vastgoedbeheerders over onderhoudsverplichtingen, financiële verantwoording, toewijzing van gemeenschappelijke voorzieningen en bestuursbeslissingen.

Previous Story

Real estate finance

Next Story

Chemiesector

Latest from Vastgoedsector | Gerelateerde Expertises

Real estate finance

Real estate finance is een gebied binnen de financiële wereld dat zich richt op de financiering…

Bejaardentehuizen

Senior Living verwijst naar de specifieke woon- en zorgbehoeften van oudere volwassenen. Het omvat een breed…

PropTech

PropTech, ook wel bekend als Property Technology, verwijst naar de toepassing van technologie in de vastgoedsector.…

Bouw

De sector voor Construction & Engineering omvat bedrijven en professionals die betrokken zijn bij de planning,…