Strafrecht | Procedures

Reguliere Strafzaken

In deze procedures kan het gaan om uiteenlopende verdenkingen, bijvoorbeeld: Deelname aan een criminele organisatie Geweldsdelicten (levensdelicten, mishandeling, openlijke geweldpleging, vernieling) Zedendelicten (verkrachting, ontucht) Vermogensdelicten (diefstal, heling, afpersing, verduistering, oplichting, witwassen) Fraude (oplichting, valsheid in geschrift, valse reisdocumenten, skimming, uitkeringsfraude, faillissementsfraude) Cybercrime Mensensmokkel Mensenhandel, vrijheidsberoving, gijzeling Bedreiging, smaad, laster, belaging (stalking) Drugsdelicten (invoer en uitvoer van harddrugs, hennepkwekerij) Overtreding van de Wet Wapens en Munitie Fiscale delicten Economische delicten Verkeersdelicten Militair strafrecht

Read More

Voorarrest

Voorgeleiding rechter-commissaris (aanhouding, inverzekeringstelling, bewaring) Raadkamer gevangenhouding (rechtbank en hof) Verzoek opheffing en/of schorsing voorlopige hechtenis Bezwaarschift tegen opgelegde beperkingen

Read More

Bijzondere Procedures en Procesincidenten

Bezwaarschrift tegen onthouding van processtukken Klaagschrift tegen weigering tot teruggave inbeslaggenomen goederen Klaagschrift tegen weigering tot teruggave ingevorderd rijbewijs Verzoek om sepot Verzet tegen strafbeschikking Ontnemingsprocedures (ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel) Verzoek om schadevergoeding na vrijspraak Bezwaarschrift tegen opname DNA-profiel in de DNA-databank Vordering tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde straf Bezwaarschrift tegen omzetting taakstraf in hechtenis Herziening Gratie

Read More

Internationaal Strafrecht

Uitlevering Overlevering (uitlevering binnen Europa) WOTS (omzetting door de rechter van een in het buitenland opgelegde gevangenisstraf, waarna deze in Nederland kan worden uitgezeten) Verlof tot afgifte bewijsmateriaal aan buitenlandse autoriteiten

Read More