Reguliere Strafzaken

In deze procedures kan het gaan om uiteenlopende verdenkingen, bijvoorbeeld: Deelname aan een criminele organisatie Geweldsdelicten (levensdelicten, mishandeling, openlijke geweldpleging, vernieling) Zedendelicten (verkrachting, ontucht) Vermogensdelicten (diefstal, heling, afpersing, verduistering, oplichting, witwassen) Fraude (oplichting, valsheid in geschrift, valse reisdocumenten, skimming, uitkeringsfraude, faillissementsfraude) Cybercrime…

Lees verder

Voorarrest

Voorgeleiding rechter-commissaris (aanhouding, inverzekeringstelling, bewaring) Raadkamer gevangenhouding (rechtbank en hof) Verzoek opheffing en/of schorsing voorlopige hechtenis Bezwaarschift tegen opgelegde beperkingen…

Lees verder

Bijzondere Procedures en Procesincidenten

Bezwaarschrift tegen onthouding van processtukken Klaagschrift tegen weigering tot teruggave inbeslaggenomen goederen Klaagschrift tegen weigering tot teruggave ingevorderd rijbewijs Verzoek om sepot Verzet tegen strafbeschikking Ontnemingsprocedures (ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel) Verzoek om schadevergoeding na vrijspraak Bezwaarschrift tegen opname DNA-profiel in de…

Lees verder

Internationaal Strafrecht

Uitlevering Overlevering (uitlevering binnen Europa) WOTS (omzetting door de rechter van een in het buitenland opgelegde gevangenisstraf, waarna deze in Nederland kan worden uitgezeten) Verlof tot afgifte bewijsmateriaal aan buitenlandse autoriteiten…

Lees verder