• Voorgeleiding rechter-commissaris (aanhouding, inverzekeringstelling, bewaring)
  • Raadkamer gevangenhouding (rechtbank en hof)
  • Verzoek opheffing en/of schorsing voorlopige hechtenis
  • Bezwaarschift tegen opgelegde beperkingen
Previous Story

Bijzondere Procedures en Procesincidenten

Next Story

Reguliere Strafzaken

Latest from Strafrecht | Procedures