• Voorgeleiding rechter-commissaris (aanhouding, inverzekeringstelling, bewaring)
  • Raadkamer gevangenhouding (rechtbank en hof)
  • Verzoek opheffing en/of schorsing voorlopige hechtenis
  • Bezwaarschift tegen opgelegde beperkingen
Previous Story

Bijzondere Procedures en Procesincidenten

Next Story

Reguliere Strafzaken

Latest from Strafrecht | Procedures

Reguliere Strafzaken

In deze procedures kan het gaan om uiteenlopende verdenkingen, bijvoorbeeld: Deelname aan een criminele organisatie Geweldsdelicten…

Internationaal Strafrecht

Uitlevering Overlevering (uitlevering binnen Europa) WOTS (omzetting door de rechter van een in het buitenland opgelegde…

Penitentiair Recht

Beklag bij de Commissie van Toezicht Bezwaar bij de Selectiefunctionaris Beroep bij de beroepscommissie van de Raad voor…