Bijzondere Procedures en Procesincidenten

 • Bezwaarschrift tegen onthouding van processtukken
 • Klaagschrift tegen weigering tot teruggave inbeslaggenomen goederen
 • Klaagschrift tegen weigering tot teruggave ingevorderd rijbewijs
 • Verzoek om sepot
 • Verzet tegen strafbeschikking
 • Ontnemingsprocedures (ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel)
 • Verzoek om schadevergoeding na vrijspraak
 • Bezwaarschrift tegen opname DNA-profiel in de DNA-databank
 • Vordering tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde straf
 • Bezwaarschrift tegen omzetting taakstraf in hechtenis
 • Herziening
 • Gratie
Previous Story

Internationaal Strafrecht

Next Story

Voorarrest

Latest from Strafrecht | Procedures