Bijzondere Procedures en Procesincidenten

 • Bezwaarschrift tegen onthouding van processtukken
 • Klaagschrift tegen weigering tot teruggave inbeslaggenomen goederen
 • Klaagschrift tegen weigering tot teruggave ingevorderd rijbewijs
 • Verzoek om sepot
 • Verzet tegen strafbeschikking
 • Ontnemingsprocedures (ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel)
 • Verzoek om schadevergoeding na vrijspraak
 • Bezwaarschrift tegen opname DNA-profiel in de DNA-databank
 • Vordering tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde straf
 • Bezwaarschrift tegen omzetting taakstraf in hechtenis
 • Herziening
 • Gratie
Previous Story

Internationaal Strafrecht

Next Story

Voorarrest

Latest from Strafrecht | Procedures

Reguliere Strafzaken

In deze procedures kan het gaan om uiteenlopende verdenkingen, bijvoorbeeld: Deelname aan een criminele organisatie Geweldsdelicten…

Voorarrest

Voorgeleiding rechter-commissaris (aanhouding, inverzekeringstelling, bewaring) Raadkamer gevangenhouding (rechtbank en hof) Verzoek opheffing en/of schorsing voorlopige hechtenis…

Internationaal Strafrecht

Uitlevering Overlevering (uitlevering binnen Europa) WOTS (omzetting door de rechter van een in het buitenland opgelegde…

Penitentiair Recht

Beklag bij de Commissie van Toezicht Bezwaar bij de Selectiefunctionaris Beroep bij de beroepscommissie van de Raad voor…