Bijzondere Procedures en Procesincidenten

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., Esq.), advocaat en forensisch auditor, adviseert en assisteert cliënten in het kader van bijzondere procedures en procesincidenten, met een focus op: (a) Bezwaarschrift tegen onthouding van processtukken; (b) Klaagschrift tegen weigering tot teruggave inbeslaggenomen goederen; (c) Klaagschrift tegen weigering tot teruggave ingevorderd rijbewijs; (d) Verzoek om sepot; (e) Verzet tegen strafbeschikking; (f) Ontnemingsprocedures (ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel); (g) Verzoek om schadevergoeding na vrijspraak; (h) Bezwaarschrift tegen opname DNA-profiel in de DNA-databank; (i) Vordering tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde straf; (j) Bezwaarschrift tegen omzetting taakstraf in hechtenis; (k) Herziening en (l) Gratie.

Previous Story

Internationaal Strafrecht

Next Story

Voorarrest

Latest from Strafrecht | Procedures

Reguliere Strafzaken

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., Esq.), advocaat en forensisch auditor, adviseert en assisteert publieke en…

Voorarrest

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., Esq.), advocaat en forensisch auditor, adviseert en assisteert cliënten in…

Internationaal Strafrecht

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., Esq.), advocaat en forensisch auditor, adviseert cliënten over verscheidene aspecten van…

Penitentiair Recht

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., Esq.), advocaat en forensisch auditor, adviseert cliënten over verscheidene aspecten van…