Internationaal Strafrecht

  • Uitlevering
  • Overlevering (uitlevering binnen Europa)
  • WOTS (omzetting door de rechter van een in het buitenland opgelegde gevangenisstraf, waarna deze in Nederland kan worden uitgezeten)
  • Verlof tot afgifte bewijsmateriaal aan buitenlandse autoriteiten
Previous Story

Penitentiair Recht

Next Story

Bijzondere Procedures en Procesincidenten

Latest from Strafrecht | Procedures

Reguliere Strafzaken

In deze procedures kan het gaan om uiteenlopende verdenkingen, bijvoorbeeld: Deelname aan een criminele organisatie Geweldsdelicten…

Voorarrest

Voorgeleiding rechter-commissaris (aanhouding, inverzekeringstelling, bewaring) Raadkamer gevangenhouding (rechtbank en hof) Verzoek opheffing en/of schorsing voorlopige hechtenis…

Penitentiair Recht

Beklag bij de Commissie van Toezicht Bezwaar bij de Selectiefunctionaris Beroep bij de beroepscommissie van de Raad voor…