Internationaal Strafrecht

  • Uitlevering
  • Overlevering (uitlevering binnen Europa)
  • WOTS (omzetting door de rechter van een in het buitenland opgelegde gevangenisstraf, waarna deze in Nederland kan worden uitgezeten)
  • Verlof tot afgifte bewijsmateriaal aan buitenlandse autoriteiten
Previous Story

Penitentiair Recht

Next Story

Bijzondere Procedures en Procesincidenten

Latest from Strafrecht | Procedures