Civil Servants

Binnen het domein van ambtenaren en het ambtenarenrecht speelt bestuursrechtelijke toezicht en handhaving een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat ambtenaren zich aan de wet- en regelgeving houden en hun taken en verantwoordelijkheden naar behoren uitvoeren.…

Lees verder

Public Litigation

Binnen het domein van Public Litigation, ook wel bestuursrechtelijke rechtspraak genoemd, speelt bestuursrechtelijke toezicht en handhaving een belangrijke rol bij geschillen en geschillen die ontstaan tussen burgers, bedrijven en andere belanghebbenden enerzijds en de overheid anderzijds. Het bestuursrecht regelt de verhoudingen tussen…

Lees verder

Waterrecht

Binnen het domein van het Waterrecht speelt bestuursrechtelijke toezicht en handhaving een essentiële rol bij het reguleren en controleren van activiteiten en handelingen die verband houden met waterbeheer en -gebruik. Het Waterrecht in Nederland heeft als doel het beschermen en duurzaam beheren…

Lees verder

Limited Rights

Binnen het domein van Beperkte Rechten speelt bestuursrechtelijke toezicht en handhaving een belangrijke rol bij het controleren en afdwingen van de naleving van regels en voorschriften met betrekking tot beperkte rechten op onroerende zaken. Beperkte rechten zijn zakelijke rechten die een persoon…

Lees verder
1 2 3