Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

Binnen het domein van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) speelt bestuursrechtelijke toezicht en handhaving een belangrijke rol bij het reguleren en controleren van grondtransacties tussen particulieren en gemeenten. De Wvg geeft gemeenten het recht om als eerste een voorkeursrecht te vestigen op bepaalde onroerende zaken, waardoor de gemeente de mogelijkheid krijgt om die grond als eerste te kopen, indien de eigenaar besluit te verkopen.

Hier zijn enkele belangrijke aspecten van bestuursrechtelijke toezicht en handhaving binnen het domein van de Wet voorkeursrecht gemeenten:

  1. Vestiging van het voorkeursrecht: Wanneer een gemeente besluit om het voorkeursrecht te vestigen op een bepaald stuk grond, moet zij dit officieel bekendmaken en de betrokken partijen op de hoogte stellen. Bestuursrechtelijke toezicht controleert of deze bekendmaking en kennisgeving correct en tijdig worden gedaan.

  2. Beoordeling van grondtransacties: Als de eigenaar van een onroerend goed dat onder het voorkeursrecht van de gemeente valt, besluit te verkopen, heeft de gemeente de mogelijkheid om als eerste het aanbod te aanvaarden. Bestuursrechtelijke toezicht zorgt ervoor dat de gemeente de transactie eerlijk en conform de wet beoordeelt.

  3. Termijnen en procedures: De Wvg voorziet in specifieke termijnen en procedures die moeten worden gevolgd bij het uitoefenen van het voorkeursrecht door de gemeente. Bestuursrechtelijke toezicht controleert of de gemeente zich aan deze termijnen en procedures houdt.

  4. Bezwaar en beroep: Als een eigenaar het niet eens is met de vestiging van het voorkeursrecht door de gemeente, kan hij bezwaar maken en beroep aantekenen. Bestuursrechtelijke toezicht zorgt ervoor dat de bezwaar- en beroepsprocedures correct worden gevolgd.

Bestuursrechtelijke toezicht en handhaving binnen het domein van de Wet voorkeursrecht gemeenten zijn van essentieel belang om ervoor te zorgen dat grondtransacties tussen particulieren en gemeenten eerlijk en wettelijk worden afgehandeld en dat de rechten van alle betrokken partijen worden beschermd.

Previous Story

Waterrecht

Next Story

Public Litigation

Latest from Bestuursrecht | Gerelateerde Expertises

Public Private Partnership

Binnen het domein van Public Private Partnership (PPP) speelt bestuursrechtelijke toezicht en handhaving een belangrijke rol…

Civil Servants

Binnen het domein van ambtenaren en het ambtenarenrecht speelt bestuursrechtelijke toezicht en handhaving een belangrijke rol…

Public Litigation

Binnen het domein van Public Litigation, ook wel bestuursrechtelijke rechtspraak genoemd, speelt bestuursrechtelijke toezicht en handhaving…