Integriteit

Van Leeuwen Law Firm - Business Ethics

“Integriteit” vormt een hoeksteen van de kernwaarden van Van Leeuwen Law Firm, met name in de cruciale context van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Deze toewijding omvat het aanpakken van een scala aan financiële overtredingen, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en schendingen van internationale sancties.

De integratie van “Integriteit” als een kernwaarde benadrukt het onwankelbare engagement van Van Leeuwen Law Firm om de hoogste normen van ethisch gedrag en morele principes te handhaven in haar streven naar gerechtigheid. In het kader van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit dient integriteit als het fundament dat de acties en beslissingen van het kantoor leidt.

Van Leeuwen Law Firm erkent dat het handhaven van integriteit niet slechts een juridische verplichting is, maar ook een fundamentele morele verantwoordelijkheid. Door “Integriteit” tot een centrale waarde te maken, geeft het kantoor aan dat het zich toewijdt aan het uitvoeren van haar juridische praktijken met transparantie, eerlijkheid en een onwankelbaar engagement voor de principes van rechtvaardigheid en eerlijkheid.

In essentie weerspiegelt de integratie van “Integriteit” het inzicht dat de strijd tegen financiële misdrijven niet alleen juridisch vernuft vereist, maar ook een principiële en ethische benadering. Deze kernwaarde fungeert als een kompas, waarbij Van Leeuwen Law Firm wordt geleid in haar alomvattende en principiële inspanningen om de complexe uitdagingen van financieel-economische criminaliteit aan te pakken.

Integriteit vormt een kernwaarde bij Van Leeuwen Law Firm in de context van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en schendingen van internationale sancties. Deze waarde, die diepgeworteld is in het ethos van het bedrijf, manifesteert zich door middel van een uitgebreide set van kernpunten, die samen een sterke basis vormen voor ethisch gedrag en principiële acties:

 1. Ethische Normen:

  • Handhaven van de hoogste ethische normen in alle aspecten van juridische praktijk en klantbetrokkenheid.
  • Zorgen dat elke beslissing en actie een toewijding weerspiegelt aan eerlijkheid, transparantie en rechtvaardigheid.
 2. Transparantie en Open Communicatie:

  • Bevorderen van een cultuur van transparantie binnen het bedrijf, met het stimuleren van open communicatiekanalen op alle niveaus.
  • Klanten en belanghebbenden voorzien van duidelijke en nauwkeurige informatie om geïnformeerde besluitvorming te vergemakkelijken.
 3. Naleving van Wettelijke en Regelgevende Normen:

  • Strikte naleving van lokale en internationale wetten en voorschriften met betrekking tot financiële transacties en economische activiteiten.
  • Op de hoogte blijven van evoluerende juridische landschappen om potentiële risico’s proactief aan te pakken en te verminderen.
 4. Vertrouwen en Zekerheid van Cliënten:

  • Prioriteit geven aan de belangen van de cliënt en vertrouwen opbouwen door consistente, betrouwbare en ethische juridische vertegenwoordiging.
  • Ervoor zorgen dat cliënten vertrouwen hebben in het vermogen van het bedrijf om met integriteit complexe juridische uitdagingen aan te gaan.
 5. Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid:

  • Verantwoordelijkheid nemen voor acties en beslissingen, zowel individueel als collectief als bedrijf.
  • Zichzelf houden aan de hoogste professionele en ethische normen, ongeacht externe druk.
 6. Bescherming van Klokkenluiders:

  • Mechanismen opzetten om klokkenluiders binnen het bedrijf en onder cliënten te beschermen en aan te moedigen.
  • Zorgen dat personen die wangedrag melden, worden beschermd tegen vergelding, het bevorderen van een sfeer van vertrouwen en verantwoordelijkheid.
 7. Grondig Onderzoek bij Cliëntbetrokkenheid:

  • Grondig due diligence-onderzoek uitvoeren bij betrokkenheid bij cliënten om potentiële risico’s met betrekking tot financieel-economische criminaliteit te identificeren en te verminderen.
  • De legitimiteit van financiële transacties en zakelijke activiteiten beoordelen om betrokkenheid bij illegale praktijken te voorkomen.
 8. Voortdurende Training en Educatie:

  • Voortdurende training en educatie bieden aan juridische professionals binnen het bedrijf om op de hoogte te blijven van opkomende trends in financieel-economische criminaliteit.
  • Het stimuleren van een toewijding aan levenslang leren en professionele ontwikkeling om expertise te vergroten bij het bestrijden van zich ontwikkelende bedreigingen.
 9. Maatschappelijke Verantwoordelijkheid en Betrokkenheid bij de Gemeenschap:

  • Het bredere maatschappelijke effect van financieel-economische criminaliteit erkennen en actief deelnemen aan initiatieven die wettelijke en ethische zakelijke praktijken bevorderen.
  • Betrokkenheid bij de gemeenschap om bewustzijn te vergroten over het belang van integriteit bij het bestrijden van financieel-economische criminaliteit.
 10. Crisisbeheer en Reactie:

  • Het ontwikkelen van uitgebreide protocollen voor crisisbeheer om snel en effectief te reageren in het geval van beschuldigingen of incidenten met betrekking tot financieel-economische criminaliteit.
  • Het handhaven van transparantie en open communicatie tijdens crisissituaties om de integriteit van het bedrijf te waarborgen.

Door integriteit op deze manier te integreren in het Van Leeuwen Law Firm, vestigt het bedrijf een solide ethisch kader dat niet alleen de handelingen van het bedrijf stuurt, maar ook bijdraagt aan het bredere doel van het bevorderen van een juridische omgeving die wordt gekenmerkt door vertrouwen, transparantie en principieel gedrag in het licht van financieel-economische uitdagingen.

Previous Story

Omgaan met narcistische ouders

Next Story

Samenwerkingsgerichte aanpak

Latest from Kernwaarden

Strategische Benadering

“De Strategische Benadering” vormt een kernwaarde binnen Van Leeuwen Law Firm, vooral in de cruciale context…

Respect voor Individuen

“Respect voor Individuen” vormt een fundamentele kernwaarde binnen de principes van Van Leeuwen Law Firm, met…

Value Delivered

“Waardelevering” vormt een centrale en leidende pijler binnen de kernwaarden van Van Leeuwen Law Firm, met…