Expanding the Art of Possible

“Expanding the Art of Possible” vormt een kernwaarde binnen Van Leeuwen Law Firm, met name in de cruciale context van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Dit engagement strekt zich uit tot het aanpakken van een scala aan financiële overtredingen, waaronder financieel wanbeheer,…

Lees verder

Strategische Benadering

“De Strategische Benadering” vormt een kernwaarde binnen Van Leeuwen Law Firm, vooral in de cruciale context van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Dit engagement strekt zich uit tot het aanpakken van een scala aan financiële overtredingen, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen,…

Lees verder

Respect voor Individuen

“Respect voor Individuen” vormt een fundamentele kernwaarde binnen de principes van Van Leeuwen Law Firm, met name in het kader van de toewijding aan de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Deze toewijding omvat het aanpakken van een scala aan financiële overtredingen, waaronder financieel…

Lees verder

Het belang van de cliënt voorop

“Het Belang van de Cliënt Voorop” vormt een fundamentele kernwaarde binnen de filosofie van Van Leeuwen Law Firm, met name in het kader van de toewijding aan de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Deze toewijding omvat het aanpakken van een scala aan financiële…

Lees verder

Value Delivered

“Waardelevering” vormt een centrale en leidende pijler binnen de kernwaarden van Van Leeuwen Law Firm, met name in het kader van de toewijding van het kantoor aan de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Deze toewijding omvat het aanpakken van een scala aan financiële…

Lees verder

Sociale Impact

Sociale impact vormt een fundamentele kernwaarde binnen de filosofie van het advocatenkantoor Van Leeuwen, met name in het kader van de bestrijding van financiële economische criminaliteit. Deze toewijding strekt zich uit tot het aanpakken van een scala aan financiële overtredingen, waaronder financieel…

Lees verder

Samenwerkingsgerichte aanpak

Een samenwerkingsgerichte aanpak vormt de kernwaarde van Van Leeuwen Law Firm in het kader van de bestrijding van financiële economische criminaliteit, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en schendingen van internationale sancties. In deze allesomvattende context vertegenwoordigen deze vormen van wangedrag…

Lees verder

Integriteit

“Integriteit” vormt een hoeksteen van de kernwaarden van Van Leeuwen Law Firm, met name in de cruciale context van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Deze toewijding omvat het aanpakken van een scala aan financiële overtredingen, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie…

Lees verder