Toezichthoudend orgaan

Het toezichthoudend orgaan van een organisatie, zoals de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht. In deze brochure wordt met governance orgaan het toezichthoudend orgaan van een organisatie bedoeld, ongeacht de benaming. In de praktijk komen ook andere verschijningsvormen van organen voor die óf een andere rol hebben óf anders of niet zijn geformaliseerd. Bijvoorbeeld de Raad van Advies, dat geen (formeel) toezichthoudend orgaan is maar een advies- of klankbordfunctie heeft, aandeelhouders of een selectie daarvan (bijvoorbeeld bestuurders van een stichting administratiekantoor) of andere verschijningsvormen. Het voert voor deze brochure te ver om voor dergelijke afwijkende organen separate aanbevelingen uit te werken. Wij bevelen deze organisaties aan de aanbevelingen naar eigen inzicht in te passen binnen de organisaties.

Previous Story

Stelselwijzigingen (hoofdstuk 10)

Next Story

Tone at the top

Latest from Definities en Uitleg

Vertrouwenspersoon

Een persoon binnen een organisatie, aan wie men vertrouwelijke zaken, zoals misstanden en integriteitsschendingen kwijt kan.

Tone at the top

Het gedrag en de houding van het topmanagement, waaronder het bestuur en het toezichthoudend or gaan