Interne gedragscode

Een interne gedragscode maakt duidelijk wat van iedereen binnen de organisatie wordt verwacht en wat van de organisatie mag worden verwacht en welk gedrag men wel en niet accepteert. Als de normen en waarden voor iedereen duidelijk zijn, voorkomt men discussies en draagt dit bij aan een betere werksfeer. Een interne gedragscode kan nooit in elke denkbare situatie voorzien, maar doet onder andere een beroep op verantwoord, vertrouwelijk, transparant, zorgvuldig en onpartijdig handelen van werknemers. Integriteit gaat pas werkelijk leven in de dagelijkse praktijk en in de gesprekken die je met elkaar hierover voert.

Previous Story

Interne beheersing

Next Story

Klokkenluiders(regeling)

Latest from Definities en Uitleg

Vertrouwenspersoon

Een persoon binnen een organisatie, aan wie men vertrouwelijke zaken, zoals misstanden en integriteitsschendingen kwijt kan.

Tone at the top

Het gedrag en de houding van het topmanagement, waaronder het bestuur en het toezichthoudend or gaan

Toezichthoudend orgaan

Het toezichthoudend orgaan van een organisatie, zoals de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht.