Grondslagen

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn de specifieke principes, beginselen, conventies en regels die een organisatie toepast bij het opmaken van de jaarrekening. Titel 9 Boek 2 BW is van toepassing op Nederlandse statutaire jaarrekeningen en schrijft een set aan grondslagen voor. De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) deze grondslagen nader uitgewerkt en ingevuld. Op verschillende onderwerpen zijn vrijheden gelasten aan organisaties in de keuze voor bepaalde grondslagen. Als de RJ een bepaalde situatie niet behandelen, dan moet het bestuur een verwerkingswijze kiezen die relevante en betrouwbare informatie oplevert voor de besluitvorming van de gebruikers van de jaarrekening.

Previous Story

Frauderisico-inschatting

Next Story

Integere bedrijfsvoering

Latest from Definities en Uitleg

Vertrouwenspersoon

Een persoon binnen een organisatie, aan wie men vertrouwelijke zaken, zoals misstanden en integriteitsschendingen kwijt kan.

Tone at the top

Het gedrag en de houding van het topmanagement, waaronder het bestuur en het toezichthoudend or gaan

Toezichthoudend orgaan

Het toezichthoudend orgaan van een organisatie, zoals de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht.