Commissaris

Een commissaris houdt toezicht op het beleid en uitvoering van het beleid van een organisatie namens aandeelhouders en stakeholder. De commissaris is een lid van het toezichthoudend orgaan van de organisatie

Previous Story

Bestuurder

Next Story

Corruptie

Latest from Definities en Uitleg

Vertrouwenspersoon

Een persoon binnen een organisatie, aan wie men vertrouwelijke zaken, zoals misstanden en integriteitsschendingen kwijt kan.

Tone at the top

Het gedrag en de houding van het topmanagement, waaronder het bestuur en het toezichthoudend or gaan

Toezichthoudend orgaan

Het toezichthoudend orgaan van een organisatie, zoals de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht.