Financieel-economische criminaliteit binnen het domein van Long and Short firm Fraud (fraude met lange en korte bedrijven) verwijst naar een specifieke vorm van fraude waarbij frauduleuze bedrijven worden opgezet met als doel geld te verkrijgen onder valse voorwendselen. Hierbij worden vaak lange (duurzame) bedrijven en korte (tijdelijke) bedrijven gebruikt.

Bij Long and Short firm Fraud creëren fraudeurs een lange bedrijfsentiteit die er solide en betrouwbaar uitziet. Ze bouwen een goede reputatie op door daadwerkelijke transacties uit te voeren en betalingen te doen aan leveranciers om geloofwaardigheid te winnen. Vervolgens, wanneer ze voldoende vertrouwen hebben opgebouwd, starten ze een korte bedrijfsentiteit met een vergelijkbare naam en structuur. Ze gaan leningen aan, plaatsen bestellingen bij leveranciers en vragen krediet aan zonder de intentie om de verschuldigde betalingen te voldoen. Nadat ze voldoende financieel voordeel hebben behaald, verdwijnen ze vaak met de oplichtingsgelden en laten ze schuldeisers achter.

Om financieel-economische criminaliteit binnen het domein van Long and Short firm Fraud te voorkomen, zijn er enkele maatregelen van belang:

  1. Grondige due diligence: Ondernemingen en leveranciers moeten zorgvuldige achtergrondcontroles en onderzoeken uitvoeren voordat ze zakelijke relaties aangaan met nieuwe bedrijven.

  2. Analyse van bedrijfsstructuren: Het is belangrijk om de bedrijfsstructuren en -geschiedenis van potentiële zakenpartners te analyseren om verdachte patronen te identificeren.

  3. Kredietwaardigheidsbeoordeling: Voer grondige kredietwaardigheidsbeoordelingen uit voordat kredieten worden verstrekt of grote transacties worden aangegaan.

  4. Toezicht en rapportage: Bewaak financiële transacties en neem verdachte activiteiten op in rapportagesystemen om potentiële fraude te identificeren.

  5. Samenwerking met autoriteiten: Werk samen met wetshandhavingsinstanties en relevante instanties om fraudezaken te onderzoeken en daders ter verantwoording te roepen.

Door deze maatregelen toe te passen, kunnen bedrijven de risico’s van financieel-economische criminaliteit binnen het domein van Long and Short firm Fraud verminderen en zichzelf beschermen tegen oplichting door frauduleuze bedrijven.

Previous Story

eCommerce Fraud

Next Story

Online Fraud

Latest from Corporate Fraud | Related Expertises

Phone Fraud

Binnen het domein van telefoonfraude kunnen verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit voorkomen. Telefoonfraude verwijst naar illegale…

Email Fraud

Binnen het domein van e-mailfraude kunnen verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit voorkomen. E-mailfraude verwijst naar illegale…