Binnen het domein van Business Email Compromise (BEC) fraude kunnen verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit voorkomen. BEC fraude verwijst naar illegale praktijken waarbij fraudeurs e-mails gebruiken om financiële transacties te manipuleren en geld te stelen. Enkele voorbeelden van financieel-economische criminaliteit binnen dit domein zijn:

  1. Factuurfraude: Dit houdt in dat fraudeurs e-mails versturen die afkomstig lijken te zijn van een legitiem bedrijf of een vertrouwde leverancier. Ze vragen de ontvanger om openstaande facturen te betalen op een frauduleuze bankrekening in plaats van de juiste rekening van het bedrijf.

  2. CEO-fraude: Bij deze vorm van fraude doen fraudeurs zich voor als de CEO of een andere leidinggevende binnen een organisatie. Ze sturen een e-mail naar een medewerker met het verzoek om een betaling te doen of vertrouwelijke informatie te verstrekken.

  3. Leveranciersfraude: Fraudeurs kunnen e-mails sturen naar de financiële afdeling van een organisatie waarin ze zich voordoen als een leverancier. Ze geven valse informatie over gewijzigde bankrekeningnummers voor betalingen, waardoor het geld naar de frauduleuze rekening wordt overgemaakt.

  4. Salarisfraude: Fraudeurs kunnen e-mails sturen waarin ze zich voordoen als medewerkers van een organisatie en vragen om de salarisbetalingen naar een andere bankrekening te wijzigen.

Om financieel-economische criminaliteit binnen het domein van BEC-fraude te voorkomen en aan te pakken, zijn verschillende maatregelen van belang:

  1. Bewustwording en educatie: Het vergroten van het bewustzijn onder medewerkers en organisaties over de risico’s van BEC-fraude en het verstrekken van educatie en training over het herkennen van frauduleuze e-mails en verdachte verzoeken.

  2. Verificatieprocedures: Het implementeren van strikte verificatieprocedures voor betalingsverzoeken en wijzigingen in bankgegevens. Het is belangrijk om persoonlijk contact op te nemen met de betrokken partijen om de authenticiteit van het verzoek te verifiëren.

  3. Veilige communicatiekanalen: Het bevorderen van het gebruik van veilige communicatiekanalen, zoals versleutelde e-mail of beveiligde portals, voor gevoelige financiële communicatie.

  4. Interne controlesystemen: Het implementeren van interne controlesystemen om financiële transacties te controleren en dubbelcheckprocedures uit te voeren om fraude te detecteren voordat er geld wordt overgemaakt.

  5. Drempels en goedkeuringsprocessen: Het instellen van drempels en goedkeuringsprocessen voor financiële transacties, met speciale aandacht voor betalingen boven een bepaald bedrag.

  6. Beveiliging van systemen: Het zorgen voor een goede beveiliging van systemen en het regelmatig bijwerken van software om kwetsbaarheden te verhelpen en te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot gevoelige informatie.

Door het nemen van deze maatregelen kunnen organisaties financieel-economische criminaliteit binnen het domein van BEC-fraude verminderen en beter beschermd worden tegen frauduleuze praktijken.

Previous Story

Procurement Fraud

Next Story

Email Fraud

Latest from Corporate Fraud | Related Expertises

Phone Fraud

Binnen het domein van telefoonfraude kunnen verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit voorkomen. Telefoonfraude verwijst naar illegale…

Email Fraud

Binnen het domein van e-mailfraude kunnen verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit voorkomen. E-mailfraude verwijst naar illegale…

Procurement Fraud

Binnen het domein van procurement fraud (fraude bij aanbestedingen) kunnen verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit voorkomen.…