De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn de specifieke principes, beginselen, conventies en regels die een organisatie toepast bij het opmaken van de jaarrekening. Titel 9 Boek 2 BW is van toepassing op Nederlandse statutaire jaarrekeningen en schrijft een set aan grondslagen voor. De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) deze grondslagen nader uitgewerkt en ingevuld. Op verschillende onderwerpen zijn vrijheden gelasten aan organisaties in de keuze voor bepaalde grondslagen. Als de RJ een bepaalde situatie niet behandelen, dan moet het bestuur een verwerkingswijze kiezen die relevante en betrouwbare informatie oplevert voor de besluitvorming van de gebruikers van de jaarrekening.

Previous Story

Frauderisico-inschatting

Next Story

Integere bedrijfsvoering

Latest from Definities en Uitleg