Wanneer het gewenste imago (het beeld dat klanten van een bedrijf verwachten) afwijkt van de huidige identiteit en strategie van het bedrijf vraagt dat om een herijking van zijn/haar strategie. Het bedrijf wilt zijn/haar bedrijf nog beter onderscheiden ten opzichte van zijn/haar concurrentie. Tegelijkertijd is het belangrijk uit te gaan van de kracht van het bedrijf. Want niet alle kleuren passen bij het bedrijf en niet alle kleurcombinaties leiden tot onderscheidend vermogen. VAN LEEUWEN LAW FIRM zoekt graag samen met het bedrijf naar strategische oplossingen. Vanuit onze visie is het van belang om medewerkers in het bedrijf te betrekken bij het ontwikkelen van de strategie. Juist zij beschikken over de kennis van de klanten. Door ook de klanten van het bedrijf nauw te betrekken bij de strategieontwikkeling ontstaat al direct een eerste verbetering van de strategie. VAN LEEUWEN LAW FIRM helpt een bedrijf graag bij het vormen van uw strategie en tactieken om zijn/haar reputatie te versterken door het ontwikkelen van:

  • een heldere visie en toekomstscenario’s;
  • een business plan;
  • een strategisch marketingplan;
  • een corporate communicatiestrategie;
  • een operationele marktbenadering.
Previous Story

Reputatie Quickscan

Next Story

Branding van organisatie

Latest from Reputatiemanagement | Gerelateerde Expertises

Juridische Ondersteuning

Interne en externe communicatie-uitingen dragen bij aan de beeldvorming over een bedrijf. Vooral met communicatie-uitingen kan…

Personal Branding

VAN LEEUWEN LAW FIRM begeleidt managers en medewerkers door individuele coaching, zowel op het gebied van…

Reputatie Quickscan

Soms wil een bedrijf wat meer gevoel krijgen bij reputatiemanagement. Wat betekent zo’n reputatiemeting voor het…