Reputatiemanagement | Gerelateerde Expertises

Branding van organisatie

Reputatiemanagement vraagt om aandacht voor medewerkers van het bedrijf. Zij willen trots zijn op hun bedrijf en willen weten wat zij kunnen bijdragen aan een betere reputatie. Door aandacht te besteden aan het gewenste gedrag en de gewenste communicatie bouwt een bedrijf aan een succesvol team. Natuurlijk zijn de communicatie-uitingen belangrijk, maar het gedrag van medewerkers speelt een nog grotere rol. Juist dat is wat klanten ervaren.

Read More

Marketingstrategie

Wanneer het gewenste imago (het beeld dat klanten van een bedrijf verwachten) afwijkt van de huidige identiteit en strategie van het bedrijf vraagt dat om een herijking van zijn/haar strategie. Het bedrijf wilt zijn/haar bedrijf nog beter onderscheiden ten opzichte van zijn/haar concurrentie. Tegelijkertijd is het belangrijk uit te gaan van de kracht van het bedrijf.

Read More

Reputatie Quickscan

Soms wil een bedrijf wat meer gevoel krijgen bij reputatiemanagement. Wat betekent zo’n reputatiemeting voor het bedrijf en wat levert het op? Speciaal daarvoor heeft VAN LEEUWEN LAW FIRM de reputatie quickscan ontwikkeld. Hiermee brengt VAN LEEUWEN LAW FIRM de huidige reputatie van een bedrijf in beeld. De strategie van het bedrijf is daarbij ons uitgangspunt.

Read More