Proportionaliteit en subsidiariteit

Er moet in dat geval een belangenafweging plaats vinden. De Hoge Raad oordeelde in zijn arrest dat daarbij gekeken moet worden naar de beginselen van proportionaliteit – is het middel van de registratie in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van de stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) in verhouding met het doel dat ermee gediend wordt? – en subsidiariteit – kan dit doel in redelijkheid niet op een andere voor de consument minder nadelige manier worden bereikt?

Previous Story

Het voortijdig verwijderen van een negatieve registratie in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR)

Next Story

Belangenafweging

Latest from BKR registratie verwijderen

Belangenafweging

Bij deze belangenafweging dienen de omstandigheden van het geval in acht genomen te worden. U zal…

Vijfjaarstermijn

Een registratie in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) is…

GermanDutchFrenchEnglish