Vijfjaarstermijn

Een registratie in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) is vijf (5) jaar zichtbaar voor de zakelijke klanten van de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR), zoals kredietaanbieders (a) particuliere voorschotbanken en financieringsmaatschappijen consumptief; (b) financieringsmaatschappijen zakelijk; (c) banken; (d) gemeentelijke of semi-gemeentelijke kredietbanken en andere sociale kredietinstellingen; (e) thuiswinkelorganisaties, importeurs, warenhuizen en detailhandelaren die zelf krediet aanbieden; (f) hypothecair kredietverstrekkende instellingen en aanverwante instellingen; (g) creditcardorganisaties (ex art. 32 lid 2 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)) en overige zakelijke klanten ((a) organisaties die op grond van wettelijke, morele of maatschappelijke gronden kredieten verstrekken, maar die de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) niet ziet als beroeps- of bedrijfsmatige kredietaanbieders; (b) organisaties met geldvorderingen op consumenten die door de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) niet als kredietverlening worden gezien, maar wel relevant zijn in relatie tot het doel van Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR); (c) gemeenten ter zake de uitvoering van het traject van schuldhulpverlening; (d) kredietbemiddelaars en kredietadviseurs; (e) operational autoleasemaatschappijen (ex art. 32 lid 3 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)). Dit dient om te voorkomen dat er in die periode nieuwe problematische schuldposities ontstaan.

Previous Story

Wanneer worden de persoonsgegevens verwijderd?

Next Story

Het voortijdig verwijderen van een negatieve registratie in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR)

Latest from BKR registratie verwijderen

Belangenafweging

Bij deze belangenafweging dienen de omstandigheden van het geval in acht genomen te worden. U zal…