Belangenafweging

Bij deze belangenafweging dienen de omstandigheden van het geval in acht genomen te worden. U zal omstandigheden dienen te stellen die maken dat de de registratie in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van Bureau Krediet Registratie (BKR) dient te worden opgeheven en dat de belangenafweging in zijn voordeel moet uitvallen. Bij deze afweging spelen de volgende omstandigheden een belangrijke rol:

  • hoe de schuld is ontstaan;
  • door wie de schuld is ontstaan;
  • de hoogte van de schuld;
  • of de schuld al volledig is afgelost;
  • het betaalverleden;
  • hoelang geleden de schuld is afgelost;
  • of er in de periode daarna nieuwe schulden zijn ontstaan;
  • of er sprake is van een stabiele financiële situatie;
  • hoelang er al sprake is van een stabiele financiële situatie;
  • of er een belang is bij de verwijdering van de BKR-codering.
Previous Story

Proportionaliteit en subsidiariteit

Next Story

Zwaarwegend belang bij de verwijdering van de BKR-registratie

Latest from BKR registratie verwijderen

Vijfjaarstermijn

Een registratie in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) is…