In-depth legal articles and blogs - Page 2

De Monegaskische Veiligheidsbranche

//

In Monaco wordt de private persoonsbeveiliging geregeld in: a) Loi n° 1.264 du 23 décembre 2002 relative aux activités privées de protection des personnes et des biens (Loi n° 1.264 du 23 décembre 2002); en b) Ordonnance Souvraine n° 15.699 du 26 février 2003 fixant des conditions d’application de la loi n° 1.264 du 23 décembre 2002 relative aux activités privées de protection des personnes et des biens (Ordonnance Souvraine n° 15.699 du 26 février 2003).

Read More

De Britse Veiligheidsbranche

//

In Engeland wordt de private persoonsbeveiliging geregeld in: a) Private Security Industry Act 2001; b) PSIA-Schedule I en II; c) The Private Security Industry (Licences) Regulations 2004; d) The Private Security Industry (Licences) (Amendement) (No.2) Regulations 2005; e) Licensing Private Security (Ll L02 SG/04-05/08 Sept 05); en f) Direction under Section 2(1) of the Private Security Industry Act 2001.

Read More

Het Bureau Financieel Toezicht en het toezicht op de Forensische Accountant

//

De aanleiding voor dit onderzoek betreft een brief van het Bureau Financieel Toezicht (verder: BFT), waarin deze toezichthouder stelt dat een Forensisch accountant valt onder de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (verder: WWFT) en zodoende verplicht is om medewerking te verlenen aan elke bevoegdheid, die het BFT op basis van Hoofdstuk 5.2 AWB kan hanteren ter uitvoering van haar toezichtstaken, die zij ontleent aan de WWFT.

Read More

Huwelijkscrisis (of relatiecrisis) tijdens de Tweede Coronagolf

////

Op dit moment leven wij allemaal in een gekke tijd en zitten wij als samenwoners en gehuwde mensen veel op elkaars lip. Immers, door de nieuwe uitbraken van het Coronavirus en de nieuwe (intelligente) lockdown werken wij in principe thuis, gaan we niet meer naar de sportschool en zijn wij niet meer met vrienden in een gezellig restaurant of kroeg te vinden. Daarentegen zijn we meer thuis dan normaal gesproken, werken we samen met onze partner aan de eettafel en brengen wij 24/7 met elkaar door in één ruimte. Voorgaande brengt met zich mee dat je als partners meer op

Read More

Recht op omgang met het kind tijdens de tweede Coronagolf

///

Raymond en Kim hebben elkaar vier jaar geleden tijdens een vakantietrip leren kennen. Het was liefde op het eerst gezicht. Eenmaal in Nederland teruggekomen besloten Raymond en Kim om na een aantal maanden samen te gaan wonen. Twee jaar later zijn Raymond en Kim de ouders geworden van Job. Op het moment dat de tweede coronagolf uitbrak en Raymond en Kim samen met Job 24/7 bij elkaar waren begonnen er scheurtjes te ontstaan in de relatie. Deze zomer hebben Raymond en Kim er voor gekozen om uit elkaar te gaan, waarna zij zich samen hebben gewend tot een mediator om

Read More

Kan een kroegbaas de alimentatieverplichting wijzigen c.q. stopzetten tijdens de tweede coronagolf?

///

Vorige week woensdag heeft Bertrandt contact met mij opgenomen. Bertrandt is de eigenaar van een leuk goedlopend bruincafé dat gevestigd is op de Korenmarkt in Arnhem. Vanaf 14 oktober 2020 moest Betrandt zijn bruincafé wederom sluiten. Inmiddels is het bruincafé van Bertrandt nu ruim twee maanden gesloten. Ruim twee maanden lang heeft Bertrandt geen omzet gedraaid. Bertrandt is aldus in grote onzekerheid omtrent zijn financiële situatie, voorgaande zorgt bij Bertrandt voor slapeloze nachten. Hierbij speelt ook dat Bertrandt niet alleen als ondernemer, maar ook als vader van Luna, financiële verplichten heeft. Immers, Bertrandt is zeven jaar geleden gescheiden van Chantal.

Read More

Het wijzigen van uw achternaam

//

Regels wijzigen achternaam: gevallen en voorwaarden Het verzoek tot achternaamswijziging is gebonden aan wettelijke regels. Deze bepalen in welke gevallen een verzoek tot achternaamswijziging kan worden gedaan. Ook de voorwaarden voor toewijzing van een dergelijk verzoek staan in deze regels bepaald. In de volgende gevallen kan men een verzoek tot achternaamswijziging doen: indien een ouder of verzorger het kind zijn of haar achternaam wil geven; indien een meerderjarig kind de achternaam wil veranderen in die van de andere ouder of verzorger; indien een meerderjarige, die tijdens de minderjarigheid een naamswijziging heeft ondergaan, deze ongedaan wil maken; indien een meerderjarige de

Read More

Van wie is het spaargeld?

//

Veel ouders hebben de (goede) gewoonte om te sparen voor hun kinderen en het spaargeld te storten op een rekening die op naam van het betreffende kind staat. Ook grootouders doen vaak een duit in het zakje en natuurlijk kan ook het kind zelf gebruik maken van de spaarrekening. Maar wat gebeurt er met die spaarrekening als de ouders scheiden? Maakt het geld dat op die rekening staat deel uit van de gemeenschap van goederen van de ouders en moet het bij een scheiding tussen de ouders verdeeld worden? Of mogen de ouders juist helemaal niet aan het saldo komen? Over

Read More

Kinderalimentatie

///

De wet bepaalt dat ouders verplicht zijn om bij te dragen in de kosten van de verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen. Ook voor de verwekker van een kind, die niet tevens de juridisch ouder van het kind is, geldt deze verplichting. Kinderalimentatie geen kijk- en luistergeld Het is een misverstand dat ouders (of verwekkers) die geen contact en/of omgang hebben met hun kinderen, geen kinderalimentatie hoeven te betalen. De alimentatieplicht blijft namelijk bestaan. Populair gezegd is kinderalimentatie niet gelijk te stellen aan kijk- en luistergeld. De duur van de onderhoudsverplichting en eigen inkomsten van het kind De verplichting

Read More