Technology Innovation

Technologie-innovatie met betrekking tot financiële criminaliteit verwijst naar het gebruik van geavanceerde technologische oplossingen en innovatieve benaderingen om financiële criminaliteit te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. Deze innovaties zijn gericht op het verbeteren van de effectiviteit, efficiëntie en nauwkeurigheid…

Lees verder

Independent Review

Een onafhankelijke review met betrekking tot financiële criminaliteit verwijst naar een proces waarbij een externe partij wordt ingeschakeld om een objectieve evaluatie uit te voeren van de maatregelen, processen en controles die een organisatie heeft genomen om financiële criminaliteit te voorkomen, op…

Lees verder

Compliance solutions

Compliance-oplossingen verwijzen naar de verschillende benaderingen, processen, technologieën en strategieën die organisaties implementeren om te voldoen aan wet- en regelgeving, interne beleidslijnen en ethische normen die van toepassing zijn op hun bedrijfsactiviteiten. Deze oplossingen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat een…

Lees verder

Risk Advisory

Risicoadvies, ook bekend als Risicoadvisering, verwijst naar het proces waarbij organisaties externe adviseurs of consultants inhuren om hen te helpen bij het identificeren, beoordelen en beheren van risico's die van invloed kunnen zijn op hun activiteiten en doelstellingen. Het doel van risicoadvies…

Lees verder

Strategy Consulting

Strategisch Advies, ook bekend als Strategieconsulting, verwijst naar het proces waarbij een organisatie externe adviseurs of consultants inhuurt om te helpen bij het ontwikkelen, plannen en implementeren van strategische richtlijnen en initiatieven. Het doel van strategisch advies is om organisaties te helpen…

Lees verder