Politie en Justitie

Geweldsdelicten (levensdelicten, mishandeling, openlijke geweldpleging, vernieling) / Zedendelicten (verkrachting, ontucht) / Vermogensdelicten (diefstal, heling, afpersing, verduistering, oplichting, witwassen) / Fraude (oplichting, valsheid in geschrift, valse reisdocumenten, skimming, uitkeringsfraude, faillissementsfraude) / Cybercrime / Mensensmokkel, vrijheidsberoving, gijzeling / Bedreiging, smaad, laster, belaging (stalking) /…

Lees verder

Politie en Justitie

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., Esq.), advocaat en forensisch auditor, adviseert en assisteert boeren in de verschillende stadia van strafrechtelijke en administratieve onderzoeken, als slachtoffer of als verdachte. Hij adviseert boeren over alle aspecten van het strafrecht, met een focus op:…

Lees verder

Overheid en Bestuur

Het Publiek- en Administratief recht omvat de rechtsregels voor de verhouding tussen de overheid en de burger. Daarnaast regelt het Publiek- en Administratief recht de verhouding tussen de verschillende overheidsinstanties onderling. Publiek- en Administratief recht is heel uitgebreid en heeft betrekking op…

Lees verder

Health & HR

Alle werkgevers hebben de wettelijke verplichting om de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers op het werk te beschermen. VAN LEEUWEN LAW FIRM deelt best practices, kennis en expertise met werkgevers over het bieden van een veilige werkomgeving voor de werknemers. Het kantoor…

Lees verder

Healthcare professionals

Healthcare professionals dienen compliant te zijn aan verschillende wettelijke en disciplinaire regels en verplichtingen.  VAN LEEUWEN LAW FIRM vertegenwoordigt cliënten in alle fasen van overheidsprocedures en tuchtmaatregelen. Het kantoor gebruikt haar gedegen kennis en ervaring om u te helpen bij het oplossen van…

Lees verder

Healthcare providers

Healthcare providers, zoals ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, zorgnetwerken, bejaardentehuizen en medische onderzoekscentra zijn onderhevig aan constante uitdagingen op het vlak van regelgeving en management. VAN LEEUWEN LAW FIRM staat institutionele cliënten bij in alle aspecten van ziekenhuisregulering: certificering, programmering, netwerking, arts-patiënt relaties. Het kantoor ondersteunt…

Lees verder
1 2 3 55