Overzicht

Te vaak wordt vastgesteld dat bedrijfsleiders zich hoofdzakelijk richten op fraude wanneer deze zich reeds heeft voorgedaan. Op dat moment dienen enkel reactieve maatregelen te worden genomen om enerzijds de impact te beperken en anderzijds ervoor te zorgen dat dit specifieke geval zich niet meer kan voordoen, bijvoorbeeld door het ontslag van de fraudeur in kwestie. VAN LEEUWEN LAW FIRM – FORENSIC AUDITING & INTEGRITY SERVICES is echter overtuigd dat fraude preventief dient te worden aangepakt en dat enkel een combinatie van preventieve en detecterende maatregelen voldoende zekerheid kan bieden dat het frauderisico onder controle is. De focus in fraudebestrijding ligt op de preventieve maatregelen. De dienstverlening bestaat hierbij uit assessments, advies bij de implementatie van controlemaatregelen, training en whistleblowingdiensten.

Gerelateerde expertises

Beoordeling van de frauderisico’s

VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING zal uw (corporate) organisatie doorlichten op latente risico’s tot fraude aan de hand van uw activiteiten, bestaande fraudeschema’s, de betrokken sector en uw bestaande controlemaatregelen. Daarna zal zij aanbevelingen doen en actieplannen opstellen om uw (corporate) organisatie tot een hoger maturiteitsniveau te tillen.

More

Beleid en richtlijnen

Een visie en missie zijn in een (corporate) organisatie onontbeerlijk, de strategie die hieruit voortvloeit moet duidelijk omschreven zijn en de eraan gekoppelde procedures transparant weergegeven. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING helpt u met het scheppen van dit kader waarbij wordt gefocust op fraude en fraudebestrijding.

More

Gedragscode

Integriteit is de basisnorm voor elke medewerker en manager, maar ook een van de hoekstenen tot het voorkomen van fraude. Een gedragscode stimuleert integer gedrag en voorkomt daarmee niet-integer gedrag. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING kan u helpen om dit referentiekader op te stellen voor uw (corporate) organisatie, waarmee u duidelijk afspraken en mogelijke sancties vastlegt.

More

Toegangsbeheer en functiescheiding

Veel fraudegevallen zijn te voorkomen door een degelijk toegangsbeheer zowel van buitenaf als van binnenuit, maar ook door een functiescheiding met het bijhorende vierogen-principe. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING kan u helpen deze essentiële controles in uw (corporate) organisatie te implementeren. 

More

Reactie-plan

(Corporate) Organisaties zonder reactie-plan kunnen fraudes en misdragingen minder goed ondervangen. Zij zullen op het ogenblik zelfs meer investeren en een grotere schade ondergaan. Het is daarom belangrijk om een dergelijk reactie-plan in plaats te hebben waardoor je snel en effectief kan handelen op een forensisch verantwoorde manier. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING helpt u graag bij het

More

Dilemmatraining voor managers

Integriteit is de meest belangrijke eigenschap van een goede leider en met de “tone at the top” in gedachten geldt dat eigenlijk voor iedere manager. Elke dag dienen er beslissing genomen te worden. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING traint uw management in het ethisch correct nemen van deze beslissingen.

More

Algemene frauderisico training

Het is belangrijk te begrijpen hoe je als bedrijf fraudepreventie en -bestrijding in zijn geheel aanpakt. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING kan uw medewerkers opleiden in deze aanpak zodat uw medewerkers hier zelf mee aan de slag kunnen.

More

Ad hoc training

VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING is perfect geplaatst om uw medewerkers de nieuwste trends en bestaande fraudeschema’s te onderrichten zodat ook u klaar bent om adequaat fraude te voorkomen en er op te reageren. Voorbeelden zijn CEO-fraude, facturatiefraude, identiteitsfraude en interne hacking.

More
Previous Story

OSINT – Open Source INTelligence

Next Story

Fraudedetectie

Latest from Forensic Auditing | Overzicht

Fraudeonderzoeken

Wanneer er zich effectief een fraudegeval heeft voorgedaan binnen uw (corporate) organisatie, dient u onmiddellijk op

Fraudedetectie

Preventieve maatregelen kunnen een groot stuk ondervangen maar niet altijd alles tijdig opvangen. Vandaar is er