Integere bedrijfsvoering

Het handelen binnen de kaders van wet- en regelgeving met inventief gebruik van professionele expertise. Kenmerkend voor een integere organisatie is het tegengaan van belangenverstrengeling, corruptie, fraude, wetsovertredingen en/of andere handelingen die maatschappelijk ongewenst zijn.

Previous Story

Grondslagen

Next Story

Internal auditor

Latest from Definities en Uitleg

Vertrouwenspersoon

Een persoon binnen een organisatie, aan wie men vertrouwelijke zaken, zoals misstanden en integriteitsschendingen kwijt kan.

Tone at the top

Het gedrag en de houding van het topmanagement, waaronder het bestuur en het toezichthoudend or gaan

Toezichthoudend orgaan

Het toezichthoudend orgaan van een organisatie, zoals de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht.