Frauderisico-inschatting

De werkzaamheden gericht op het verwerven van inzicht in de organisatie en haar omgeving, met inbegrip van haar interne beheersing, om mogelijke frauderisico’s te identificeren. Op basis van aard, omvang en frequentie wordt een inschatting gemaakt van de kans dat een mogelijk frauderisico zich voordoet.

Previous Story

Frauderisicobeheersing

Next Story

Grondslagen

Latest from Definities en Uitleg

Vertrouwenspersoon

Een persoon binnen een organisatie, aan wie men vertrouwelijke zaken, zoals misstanden en integriteitsschendingen kwijt kan.

Tone at the top

Het gedrag en de houding van het topmanagement, waaronder het bestuur en het toezichthoudend or gaan

Toezichthoudend orgaan

Het toezichthoudend orgaan van een organisatie, zoals de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht.