Fraudemeldpunt

Voor iedereen binnen de organisatie moet duidelijk zijn bij wie een vermoeden van fraude gemeld kan worden en op welke manier deze melding kan plaatsvinden (bijv. mondeling / telefonisch / schriftelijk / email). Het fraudemeldpunt wordt vermeld in de interne gedragscode en/of het huishoudelijk reglement.

Previous Story

Fraudedriehoek

Next Story

Frauderesponsplan

Latest from Definities en Uitleg

Vertrouwenspersoon

Een persoon binnen een organisatie, aan wie men vertrouwelijke zaken, zoals misstanden en integriteitsschendingen kwijt kan.

Tone at the top

Het gedrag en de houding van het topmanagement, waaronder het bestuur en het toezichthoudend or gaan

Toezichthoudend orgaan

Het toezichthoudend orgaan van een organisatie, zoals de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht.