Forensisch accountant

Een Forensisch accountant is een gespecialiseerde accountant die zich bezighoudt met onderzoek in het kader van vermoedens van fraude, niet-naleving van wet- en regelgeving en/of in het kader van geschilbeslechting. Dergelijk onderzoek gaat vaak vooraf aan te nemen strafrechtelijke of civielrechtelijke stappen.

Previous Story

Externe accountant

Next Story

Foutherstel

Latest from Definities en Uitleg

Vertrouwenspersoon

Een persoon binnen een organisatie, aan wie men vertrouwelijke zaken, zoals misstanden en integriteitsschendingen kwijt kan.

Tone at the top

Het gedrag en de houding van het topmanagement, waaronder het bestuur en het toezichthoudend or gaan

Toezichthoudend orgaan

Het toezichthoudend orgaan van een organisatie, zoals de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht.