Ad hoc training

VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING is perfect geplaatst om uw medewerkers de nieuwste trends en bestaande fraudeschema’s te onderrichten zodat ook u klaar bent om adequaat fraude te voorkomen en er op te reageren. Voorbeelden zijn CEO-fraude, facturatiefraude, identiteitsfraude en

More

Algemene frauderisico training

Het is belangrijk te begrijpen hoe je als bedrijf fraudepreventie en -bestrijding in zijn geheel aanpakt. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING kan uw medewerkers opleiden in deze aanpak zodat uw medewerkers hier zelf mee aan de slag kunnen.

More

Dilemmatraining voor managers

Integriteit is de meest belangrijke eigenschap van een goede leider en met de “tone at the top” in gedachten geldt dat eigenlijk voor iedere manager. Elke dag dienen er beslissing genomen te worden. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING traint uw management

More

Reactie-plan

(Corporate) Organisaties zonder reactie-plan kunnen fraudes en misdragingen minder goed ondervangen. Zij zullen op het ogenblik zelfs meer investeren en een grotere schade ondergaan. Het is daarom belangrijk om een dergelijk reactie-plan in plaats te hebben waardoor je snel en effectief kan

More

Toegangsbeheer en functiescheiding

Veel fraudegevallen zijn te voorkomen door een degelijk toegangsbeheer zowel van buitenaf als van binnenuit, maar ook door een functiescheiding met het bijhorende vierogen-principe. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING kan u helpen deze essentiële controles in uw (corporate) organisatie te implementeren. 

More

Gedragscode

Integriteit is de basisnorm voor elke medewerker en manager, maar ook een van de hoekstenen tot het voorkomen van fraude. Een gedragscode stimuleert integer gedrag en voorkomt daarmee niet-integer gedrag. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING kan u helpen om dit

More

Beleid en richtlijnen

Een visie en missie zijn in een (corporate) organisatie onontbeerlijk, de strategie die hieruit voortvloeit moet duidelijk omschreven zijn en de eraan gekoppelde procedures transparant weergegeven. VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING helpt u met het scheppen van dit kader waarbij

More

Beoordeling van de frauderisico’s

VAN LEEUWEN LAW FIRM | FORENSIC AUDITING zal uw (corporate) organisatie doorlichten op latente risico’s tot fraude aan de hand van uw activiteiten, bestaande fraudeschema’s, de betrokken sector en uw bestaande controlemaatregelen. Daarna zal zij aanbevelingen doen en actieplannen opstellen om uw

More