Data Mapping and Governance

Data Mapping en Governance (Gegevensafbeelding en Bestuur) verwijzen naar het proces van het identificeren, traceren en beheren van gegevens binnen een organisatie. Het omvat het begrijpen van welke gegevens worden verzameld, waar ze worden opgeslagen, wie er toegang toe heeft en hoe ze worden gebruikt. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van Data Mapping en Governance:

 1. Gegevensafbeelding:

  • Identificatie van Gegevens: Het identificeren van de soorten gegevens die binnen de organisatie worden verzameld en gebruikt.
  • Gegevensbronnen: Het bepalen van de bronnen waaruit de gegevens worden verzameld, inclusief interne en externe bronnen.
  • Gegevensstromen: Het volgen van de weg van gegevens binnen de organisatie, van verzameling tot opslag en gebruik.
 2. Gegevensclassificatie en Labeling:

  • Classificatie van Gegevens: Het toekennen van een classificatie aan gegevens op basis van gevoeligheid en belangrijkheid.
  • Gegevensetikettering: Het labelen van gegevens met de juiste classificatie om de juiste behandeling en beveiliging mogelijk te maken.
 3. Toegangsbeheer:

  • Rolgebaseerde Toegang: Het toewijzen van toegang tot gegevens op basis van de rol en verantwoordelijkheden van gebruikers.
  • Minimale Toegangsrechten: Beperken van toegang tot alleen de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van taken.
 4. Gegevensbeveiliging:

  • Versleuteling: Gebruik van versleuteling om gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tijdens opslag en overdracht.
  • Beveiligingsprotocollen: Implementeren van beveiligingsmaatregelen om gegevens tegen bedreigingen te beschermen.
 5. Gegevensbeheer:

  • Gegevensopslag: Het beheren van de opslag van gegevens, inclusief het instellen van retentieperiodes en het veilig verwijderen van verouderde gegevens.
  • Gegevenskwaliteit: Zorgen voor nauwkeurigheid, consistentie en integriteit van de gegevens.
 6. Compliance en Regulering:

  • Gegevensbeschermingswetgeving: Voldoen aan de vereisten van relevante wetten en voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming.
  • Gegevensprivacy: Handhaven van de privacy van individuen en het beschermen van persoonlijke informatie.
 7. Bewustzijn en Training:

  • Training van Medewerkers: Het trainen van medewerkers over het juiste gebruik en de bescherming van gegevens.
  • Bewustwording: Creëren van bewustzijn bij medewerkers over het belang van correct gegevensbeheer.
 8. Audits en Monitoring:

  • Regelmatige Audits: Uitvoeren van periodieke audits om te controleren of de gegevens worden beheerd en gebruikt zoals voorgeschreven.
  • Ongoing Monitoring: Voortdurend toezicht houden op gegevensactiviteiten en het nemen van corrigerende maatregelen indien nodig.

Data Mapping en Governance zijn cruciaal voor het waarborgen van de nauwkeurigheid, beveiliging en naleving van gegevens binnen een organisatie. Het zorgt ervoor dat gegevens effectief worden beheerd en dat de privacy en vertrouwelijkheid van informatie worden beschermd.

Previous Story

Vendor Data Due Diligence

Next Story

Artificial Intelligence and Data Analytics Review

Latest from IT-Forensics | Related Expertises

Data Recovery

Data recovery verwijst naar het proces van het terughalen en herstellen van verloren, verwijderde, beschadigde of…