/

Identity and Access Management (IAM)

Identity and Access Management (IAM), in het Nederlands Identiteits- en Toegangsbeheer genoemd, is een cruciaal onderdeel van cybersecurity. Het omvat processen en technologieën die worden gebruikt om de identiteiten van gebruikers te beheren en hun toegang tot systemen en gegevens te controleren en te beveiligen. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van IAM:

 1. Identiteitsbeheer:

  • Identiteitsbeheer omvat het beheer van gebruikersidentiteiten, inclusief het aanmaken, bijwerken en verwijderen van gebruikersaccounts.
  • Het bevat ook het beheer van gebruikersreferenties, zoals wachtwoorden en multifactor-authenticatie (MFA) methoden.
 2. Toegangsbeheer:

  • Toegangsbeheer heeft betrekking op het controleren van de toegangsrechten van gebruikers tot systemen, applicaties en gegevens.
  • Dit omvat het toekennen van toegangsrechten op basis van de rol en verantwoordelijkheden van een gebruiker, en het beperken van toegang tot wat strikt noodzakelijk is voor hun functie.
 3. Verificatie en Autorisatie:

  • Verificatie is het proces waarbij de identiteit van een gebruiker wordt vastgesteld, meestal via gebruikersnaam en wachtwoord, biometrische gegevens of andere authenticatiemethoden.
  • Autorisatie bepaalt wat een geauthenticeerde gebruiker mag doen binnen een systeem of applicatie nadat hun identiteit is vastgesteld.
 4. Beveiliging en Beleid:

  • IAM omvat het implementeren van beveiligingsmaatregelen, zoals wachtwoordbeleid, beveiligingstokens en MFA, om de toegang tot systemen te beveiligen.
  • Het omvat ook het definiëren van beleid en procedures voor gebruikersbeheer en toegangscontrole.
 5. Single Sign-On (SSO):

  • SSO stelt gebruikers in staat om met één set referenties toegang te krijgen tot meerdere systemen en applicaties, waardoor de productiviteit wordt verhoogd en het beheer van meerdere wachtwoorden wordt vereenvoudigd.

IAM is van groot belang om de beveiliging van organisaties te waarborgen, omdat het helpt bij het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot systemen en gegevens, het minimaliseren van beveiligingsrisico’s en het waarborgen van naleving van regelgeving. Het zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot de juiste middelen en beperkt de kans op datalekken en inbreuken op de beveiliging.

Previous Story

Information protection and cloud security

Next Story

Red, blue & purple teaming en ransomware resilience

Latest from IT-security