Dit screeningsprofiel is van toepassing op alle personen die op het adres staan ingeschreven waar de kinderen worden gehuisvest. Werkzaamheden en bezigheden waarbij men de zorg heeft voor kinderen, dragen een hoog risico in zich. Kinderen verkeren in een afhankelijkheidspositie ten opzichte van het vakantiegastgezin, pleeggezin of adoptiefouders.

De vakantiegezinnen, pleeggezinnen en adoptiefouders zijn verantwoordelijk voor de zorg voor het welzijn van het kind. Het gevaar van zedendelicten is aanwezig en/of het op andere wijze in gevaar brengen van de veiligheid van de kinderen. Het voorhanden hebben van gevaarlijke stoffen zoals drugs, of gevaarlijke objecten (bijvoorbeeld illegale vuurwapens) vormen een risico voor het welzijn en de veiligheid van kinderen.

Het risico van diefstal en verduistering is aanwezig. Zij kunnen belast zijn met het vervoer van de kinderen. Het risico van rijden onder invloed en andere verkeersdelicten is aanwezig.

Bovengenoemde personen hebben een voorbeeldfunctie en kunnen invloed uitoefenen op de aan hen toevertrouwden door middel van hun gedragingen.

Previous Story

(Buitengewoon) opsporingsambtenaar

Next Story

Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier

Latest from Knowledge Sharing

Deelnemen via Telehoren

Verdachten kunnen op alle DJI-locaties op afstand worden gehoord in raadkamer of zittingszaal. In verband met beperkte capaciteit

Deelnemen via CMS

U kunt op alle (mobiele) apparaten deelnemen aan een online zitting via Cisco Meeting Server (CMS).