Dit screeningsprofiel geldt voor VOG aanvragen ten behoeve van opname in een bestand voor werving van personeel waarbij nog niet duidelijk is welke functie vervuld zal worden.

Opname in een dergelijk bestand staat los van de mogelijkheid om een VOG aan te vragen met het oog op een concrete functie. Dit screeningsprofiel is dan ook uitdrukkelijk niet bedoeld voor aanvragen waarbij al duidelijk is welke functie vervuld zal worden en voor functies waarop een specifiek screeningsprofiel, dan wel een afwijkende terugkijktermijn, dan wel een hoge integriteitseis van toepassing is.

Personen die in een bestand voor werving van personeel zijn opgenomen, kunnen worden ingezet op een verscheidenheid aan functies en locaties. Om die reden vindt een beoordeling plaats van de risico’s die verbonden zijn aan alle risicogebieden van het algemene screeningsprofiel. Daarbij wordt een terugkijktermijn van vier jaar gehanteerd.

Een beoordeling aan de hand van alle risicogebieden betekent dat wordt gekeken naar de strafbare feiten en maatschappelijke risico’s die zich kunnen verwezenlijken bij de toegang tot systemen of (gevoelige of vertrouwelijke) informatie, bij de omgang met geld, de zorg voor (kwetsbare) personen, bij het bewaken van productieprocessen en het beschikken over (gevaarlijke) goederen, bij misbruik van kennis en bevoegdheden die voortvloeien uit dienstverlening (waaronder dienstverlening in de persoonlijke leefomgeving), bij het aangaan en onderhouden van zakelijke contacten en bij misbruik van macht over processen, organisaties en de daaraan verbonden personen. Dit brede screeningsprofiel brengt met zich mee dat aan de meeste antecedenten binnen de terugkijktermijn een relevant risico is verbonden.

Previous Story

Financiële dienstverlening

Next Story

Rechtsbijstand voor Dak- en Thuislozen

Latest from Knowledge Sharing

Deelnemen via Telehoren

Verdachten kunnen op alle DJI-locaties op afstand worden gehoord in raadkamer of zittingszaal. In verband met beperkte capaciteit

Deelnemen via CMS

U kunt op alle (mobiele) apparaten deelnemen aan een online zitting via Cisco Meeting Server (CMS).