//

Financieel criminaliteitsrisico

Financieel criminaliteitsrisico verwijst naar de mogelijke dreiging of kwetsbaarheid waarmee een individu, een organisatie of een financiële instelling wordt geconfronteerd met betrekking tot illegale activiteiten die financiële transacties, bedrog, fraude of manipulatie van financiële systemen omvatten voor onwettige winsten. Financieel criminaliteitsrisico omvat een breed scala aan onwettige activiteiten die gericht zijn op het genereren van winst of het verbergen van de opbrengsten van dergelijke activiteiten. Deze activiteiten kunnen ernstige juridische, financiële en reputatierisico’s met zich meebrengen voor betrokken individuen en organisaties.

Veelvoorkomende soorten financiële misdrijven die financieel criminaliteitsrisico met zich meebrengen, zijn onder andere:

  1. Fraude: Bedrieglijke praktijken bedoeld om individuen of entiteiten te misleiden voor persoonlijk of financieel gewin. Voorbeelden zijn beleggingsfraude, identiteitsdiefstal, creditcardfraude en verzekeringsfraude.

  2. Witwassen van Geld: Het proces van het laten lijken alsof illegaal verkregen opbrengsten (zwart geld) legaal zijn door ze door een complexe reeks financiële transacties te leiden.

  3. Omkoping en Corruptie: Het aanbieden, geven, ontvangen of vragen om iets van waarde om de handelingen van een individu in een machtspositie te beïnvloeden, vaak voor persoonlijk gewin.

  4. Handel met Voorkennis: Illegaal handelen in effecten op basis van niet-openbaar gemaakte materiële informatie, waardoor de handelaar een oneerlijk voordeel heeft op de markt.

  5. Marktmanipulatie: Opzettelijke acties om de prijs van effecten of grondstoffen kunstmatig op te drijven of te verlagen om de dader te bevoordelen.

  6. Verduistering: Het onrechtmatig toe-eigenen van aan iemands zorg toevertrouwde fondsen, vaak door iemand in een vertrouwenspositie binnen een organisatie.

  7. Cybercriminaliteit: Criminele activiteiten die worden uitgevoerd via computernetwerken, waaronder hacken, phishing en ransomware-aanvallen die gericht zijn op financiële informatie.

  8. Financiering van Terrorisme: Het verstrekken van fondsen om terroristische activiteiten te ondersteunen, vaak door de herkomst of het doel van het geld te verhullen.

  9. Belastingontduiking: Illegaal vermijden van het betalen van verschuldigde belastingen aan de overheid door het verkeerd rapporteren van inkomsten, opblazen van aftrekposten of het gebruik van andere frauduleuze middelen.

  10. Overtredingen van Sancties: Schenden van internationale handels- en economische sancties door verboden transacties aan te gaan met landen, individuen of entiteiten die aan sancties zijn onderworpen.

Financieel criminaliteitsrisico beperkt zich niet tot een specifieke sector of branche. Het kan zowel individuen, bedrijven, overheden als financiële instellingen treffen. Het beheer van financieel criminaliteitsrisico vereist het implementeren van maatregelen zoals due diligence, transactiemonitoring, training van medewerkers en robuuste interne controles om deze illegale activiteiten op te sporen en te voorkomen. Organisaties werken vaak samen met rechtshandhavingsinstanties en regelgevende instanties om financiële misdrijven te bestrijden en hun financiële integriteit en reputatie te beschermen.

Previous Story

OSINT – Open Source INTelligence

Next Story

Serious Fraud Investigation & Prosecution Defence

Latest from FCRM