Welke bijzonderheden worden gemeld?

De zakelijke klant meldt de onderstaande feiten met de daarbij behorende bijzonderheidscode onmiddellijk, maar in ieder geval binnen vier (4) weken nadat deze feiten zich hebben voorgedaan, bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR): (code 1) er is een aflossingsregeling getroffen, nadat zich een situatie van achterstand heeft voorgedaan; (code 2) de zakelijke klant heeft betaling van het restant van de of de gehele vordering geëist conform de daarvoor geldende wettelijke vereisten; (code 3) de zakelijke klant heeft een bedrag van € 250,- of meer afgeboekt. Als afboeking plaatsvindt en de consument hoeft niets meer te betalen (finale kwijting), wordt tegelijkertijd met deze code de beëindiging van de overeenkomst met een werkelijke einddatum gemeld. In andere gevallen meldt de zakelijke klant geen werkelijke einddatum; (code 4) de consument blijkt/bleek onbereikbaar; en (code 5) de zakelijke klant en de consument zijn een schriftelijke preventieve betaalregeling voor een hypothecaire kredietovereenkomst van tenminste vier (4) maanden overeengekomen (ex art. 13 lid 1 Algemeen Reglement CKI 2021).

Combinaties van bijzonderheidscodes zijn mogelijk (ex art. 13 lid 2 Algemeen Reglement CKI 2021).

Indien de consument na finale kwijting alsnog de volledige vordering heeft voldaan, wordt de overeenkomst van een praktisch laatste aflossingsdatum voorzien (ex art. 13 lid 3 Algemeen Reglement CKI 2021).

De vooraankondiging is niet van toepassing op de registratie van een bijzonderheidscode (ex art. 13 lid 4 Algemeen Reglement CKI 2021).

Previous Story

Wanneer wordt een achterstand bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) gemeld?

Next Story

Wanneer worden de persoonsgegevens verwijderd?

Latest from Het verwerken van persoonsgegevens