TaXXXivergunning (Amsterdam)

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat u adviserend en procederend terzijde wanneer het College van B&W onverhoopt heeft besloten om uw aanvraag voor een Taxxxivergunning af te wijzen. Ook staat hij u adviserend en procederend terzijde wanneer het College van B&W onverhoopt heeft besloten om uw TaXXXivergunning in te trekken. 

Previous Story

Ondernemingsvergunning (KIWA)

Next Story

Bus-/Trambaanontheffing

Latest from Bestuursrecht | News & Insights

Chauffeurskaart (KIWA)

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat u adviserend en procederend terzijde wanneer de Minister van Infrastructuur en…