Pleiten voor Gerechtigheid en Maatschappelijke Verandering

Een onderscheidend kenmerk van het commitment van Van Leeuwen Law Firm aan maatschappelijke verantwoordelijkheid is de actieve betrokkenheid bij het “Systeem van Gesubsidieerde Rechtsbijstand”. Voortkomend uit een diepgeworteld geloof in de transformerende kracht van juridisch pleidooi, gaat het kantoor verder dan de roep van professionele plicht. Door deel te nemen aan het Systeem van Gesubsidieerde Rechtsbijstand, zorgt het niet alleen voor toegang tot gerechtigheid voor iedereen, ongeacht sociaaleconomische achtergrond, maar toont het ook toewijding aan het bredere maatschappelijke doel van het bevorderen van gerechtigheid en positieve sociale verandering.

Holistische Aanpak

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen biedt laagdrempelige rechtshulp aan op het gebied van strafrecht, bestuursrecht, contractenrecht, familierecht en jeugdrecht. Zijn…

Lees Verder

Doelstellingen

Gelijkheid voor de Wet

Gesubsidieerde rechtsbijstand speelt een cruciale rol bij het bevorderen van het fundamentele principe van gelijkheid voor de wet. Door financiële ondersteuning te bieden aan personen die anders misschien geen juridische vertegenwoordiging kunnen veroorloven, draagt het bij aan het gelijkmaken van de kansen in juridische procedures. Advocat Bas A.S. van…

Lees Verder

Toegang tot Justitie

Een van de belangrijkste doelstellingen van gesubsidieerde rechtsbijstand is het verbeteren van de toegang tot justitie voor achtergestelde en economisch minderbedeelde individuen. De deelname van advocaat Bas A.S. van Leeuwen aan dit systeem weerspiegelt een diepgeworteld geloof dat rechtvaardigheid niet alleen toegankelijk moet zijn voor de welgestelden, maar een…

Lees Verder

Gemeenschapsversterking

Gesubsidieerde rechtsbijstand versterkt gemeenschappen door een gevoel van juridisch bewustzijn en educatie te bevorderen. Advocat Bas A.S. van Leeuwen erkent dat door actief deel te nemen aan dit systeem, hij bijdraagt aan het opbouwen van juridische geletterdheid binnen gemeenschappen. Deze versterking stelt individuen in staat om hun rechten te…

Lees Verder

Ethische en Morele Verplichtingen

De betrokkenheid van advocaat Bas A.S. van Leeuwen bij gesubsidieerde rechtsbijstand is geworteld in een sterk gevoel van ethische en morele verplichtingen. Hij erkent de privileges en verantwoordelijkheden die gepaard gaan met juridische expertise en omarmt de plicht om zijn vaardigheden in te zetten voor het welzijn van de…

Lees Verder

Versterking van Sociale Cohesie

De betrokkenheid van advocaat Bas A.S. van Leeuwen bij gesubsidieerde rechtsbijstand is geworteld in een sterk gevoel van ethische en morele verplichtingen. Hij erkent de privileges en verantwoordelijkheden die gepaard gaan met juridische expertise en omarmt de plicht om zijn vaardigheden in te zetten voor het welzijn van de…

Lees Verder

Voorwaarden

Het Nederlandse systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand

Het Nederlandse systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand, ook bekend als “Gesubsidieerde Rechtsbijstand”, speelt een cruciale rol in het streven van Nederland naar toegang tot rechtvaardigheid voor alle burgers, ongeacht hun financiële middelen. Dit systeem is ontworpen om financiële ondersteuning te bieden aan degenen die zich geen juridische vertegenwoordiging kunnen veroorloven,…

Lees Verder

Voorwaarden gesubsidieerde rechtsbijstand

De gesubsidieerde rechtsbijstand in Nederland, gereguleerd door de Wet op de rechtsbijstand (Wrb), is ontworpen om ervoor te zorgen dat juridische bijstand toegankelijk is voor iedereen, ongeacht hun financiële situatie. Om in aanmerking te komen voor deze vorm van ondersteuning moeten individuen voldoen aan specifieke criteria. Allereerst spelen financiële…

Lees Verder

Korting bij Juridisch Loket

Het Juridisch Loket, een belangrijke schakel in het Nederlandse rechtssysteem, vervult een cruciale rol in het verstrekken van toegankelijke juridische informatie en ondersteuning aan individuen die met juridische kwesties te maken hebben. Dit laagdrempelige loket fungeert als een eerste aanspreekpunt waar mensen terecht kunnen voor essentiële juridische begeleiding. Door…

Lees Verder

Bijzondere bijstandsuitkering

De “Bijzondere Bijstand” in Nederland is een vorm van sociale ondersteuning die is ontworpen om financiële hulp te bieden aan individuen die te maken hebben met specifieke extra kosten die ze niet zelf kunnen dragen. Deze ondersteuning kan verschillende uitgaven omvatten, zoals medische kosten, juridische bijstand of onvoorziene omstandigheden.…

Lees Verder

Peiljaarverlegging

De peiljaarverlegging binnen het kader van het Nederlandse systeem voor gesubsidieerde rechtsbijstand is een bepaling die is ontworpen om significante dalingen in het totale inkomen van een cliënt aan te pakken. Deze aanpassing maakt een verschuiving mogelijk in de beoordeling van het inkomen, waarbij gekeken wordt naar het inkomen…

Lees Verder

Retroactieve inkomensverificatie

De retroactieve inkomenscontrole binnen het Nederlandse systeem van gesubsidieerde juridische bijstand is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat individuen passende juridische bijstand ontvangen op basis van hun werkelijke financiële situatie. Dit proces omvat periodieke hercontroles, meestal ongeveer twee jaar na het verlenen van juridische bijstand, waarbij de…

Lees Verder

Terugbetaling subsidie na veroordeling

Het Nederlandse systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand is ontworpen om toegang tot justitie te waarborgen voor alle burgers, ongeacht hun financiële situatie. Sinds 1 maart 2017 kunnen personen in voorlopige hechtenis, aan wie een advocaat is toegewezen, in sommige gevallen zelf de kosten van gesubsidieerde rechtsbijstand dragen, maar alleen wanneer…

Lees Verder

Hoe hoog is de eigen bijdrage?

The Dutch subsidized legal aid system, managed by the Legal Aid Board (Raad voor Rechtsbijstand), incorporates the concept of “Own Contribution,” where individuals are required to make a financial contribution to access legal assistance. This contribution is determined based on income, assets, and housing situation. Higher incomes and assets…

Lees Verder
Previous Story

Bevorderen van Verantwoorde Bedrijfspraktijken

Next Story

Insider Trading

Latest from Toewijding aan sociaal

Milieuduurzaamheid

Te midden van de uitdagingen die worden gesteld door financiële misdaden en juridische complexiteiten, komt advocaat…