Alle actoren van het maatschappelijk middenveld zijn verantwoordelijk voor hun omgeving, en in de eerste plaats de economische actoren. Dit wordt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) genoemd.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft betrekking op alle organisaties, zowel publieke als private. Advocatenkantoren vormen hierop geen uitzondering.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is niet alleen een morele verplichting, want we zijn allemaal gezamenlijk en hoofdelijk verplicht om deel te nemen aan de ontwikkeling van een duurzame en rechtvaardige samenleving. Het is ook in de eerste plaats een economische verplichting, omdat groei afhankelijk is van duurzame ontwikkeling.

Het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is internationaal erkend en is het onderwerp geweest van richtlijnen die door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) zijn gepubliceerd.

Op 25 september 2015 heeft de Algemene Vergadering van de VN in New York een resolutie aangenomen met als titel “Transforming our world: The sustainable development agenda to 2030”. 

De VN-agenda 2030 omvat 17 algemene doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) met 169 specifieke targets die de lidstaten tegen 2030 willen bereiken.  

VAN LEEUWEN LAW FIRM heeft besloten om maatschappelijke verantwoordelijkheid en het nastreven van SDG’s tot een van haar prioriteiten te maken. VAN LEEUWEN LAW FIRM adviseert haar cliënten niet alleen over MVO en SDG, maar heeft ook besloten zich aan deze eisen te onderwerpen.

Relatie met cliënten

De interventies van VAN LEEUWEN LAW FIRM zijn in overeenstemming met de volgende principes :  de aandacht van haar cliënten te vestigen op MVO, de doelstellingen, de voordelen en het respect van het bedrijf;bevordering van “duurzaam advies”: preventie, audits, tijdig advies, naleving, collaboratief onderhandelen, arbitrage of bemiddeling, onderhandelingen, compromissen, transparantie, goedkeuring…

Meer informatie

Mensgerichte aanpak

VAN LEEUWEN LAW FIRM prefereert een mensgerichte aanpak. Dit wordt ondersteund door interne processen die gelijke behandeling, inclusie en diversiteit en de bevordering van sociaal relevante initiatieven voor ogen hebben.…

Meer informatie

Communicatie en informatica

Gelet op het perspectief van een duurzame wereld, maakt VAN LEEUWEN LAW FIRM gebruik van technologische innovatie, in overeenstemming met haar ethische verplichtingen, in het bijzonder het respecteren van het beroepsgeheim en de onafhankelijkheid. Dit heeft haar onder andere in staat gesteld: de ontwikkeling van het concept “papierloos kantoor”: de communicatie…

Meer informatie

Gebouw, energie en leveranciers

VAN LEEUWEN LAW FIRM verbindt zich ertoe:  de nodige investeringen te doen, voor zover mogelijk, om ervoor te zorgen dat de operationele locaties voldoen aan de milieucriteria, met inbegrip van het energieverbruik en de verwarming; een beleid te voeren om de milieuschade die haar activiteit kan veroorzaken, zoals overconsumptie, te…

Meer informatie

Transport

VAN LEEUWEN LAW FIRM promoot : de keuze van het minst vervuilende vervoermiddel; contacten met cliënten via video- of telefoonconferenties.…

Meer informatie

Sociale doelstellingen

VAN LEEUWEN LAW FIRM ondersteunt projecten die haar waarden delen, hetzij financieel, hetzij door gratis juridische ondersteuning te bieden. VAN LEEUWEN LAW FIRM hecht er grote waarde aan om vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid pro bono-werkzaamheden te verrichten voor organisaties en personen die een maatschappelijk belang nastreven of ondersteunen. Hiermee wil…

Meer informatie
Previous Story

Tarieven

Next Story

Helder in communicatie

Latest from Het Kantoor

Tarieven

VAN LEEUWEN LAW FIRM zal haar werkzaamheden, administratiekosten en voorgeschoten kosten periodiek (in principe naarmate de…

Visie en Waarden

Een doelgerichte aanpak voor een doeltreffend resultaat. Gedreven, persoonlijk, gespecialiseerd, snel, pragmatisch en helder in de…