Een kortlopende kredietovereenkomst is een overeenkomst van geldkrediet of goederenkrediet: (a) met een looptijd tot en met één (1) maand waarbij door de zakelijke klant meer dan onbetekenende kosten in rekening worden gebracht; (b) met een looptijd tot drie (3) maanden waarbij door de zakelijke klant onbetekenende kosten in rekening worden gebracht. (ex art. 26 lid 1 Algemeen Reglement (versie januari 2021)).

De artikelen 9 tot en met 25 zijn niet van toepassing op kortlopende kredietovereenkomsten als bedoeld in lid 1 sub a.
(ex art. 26 lid 2 Algemeen Reglement (versie januari 2021)).

Het Bestuur kan besluiten om ten aanzien van kredietovereenkomsten als bedoel d in lid 1 sub b een ontheffing te verlenen. Het Bestuur legt een ontheffing vast in een bestuursbesluit. (ex art. 26 lid 3 Algemeen Reglement (versie januari 2021)).

Previous Story

Zakelijke Overige Financiële Verplichtingen

Next Story

Aan wie verstrekt Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) persoonsgegevens?

Latest from Knowledge Sharing